Tidig drogdebut ökar risk för framtida missbruk

En ny rapport från Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning visar att den som tidigt börjar använda tobak, alkohol eller cannabis löper större risker för framtida missbruk. Rapporten bygger på CAN:s skolelevsenkäter och på ungas kontakter med sajten Drugsmart.

Foto: Drugnews

CAN har i augusti publicerat två rapporter om ungdomar och drogvanor. Dels Futura01– Ung i en tid med minskat drickande” (pdf-fil, 14 sidor),  som beskriver en studie i samarbete med Karolinska Institutet. Den visar att unga som avstår från alkohol mår bättre och klarar skolan bättre, (se Drugnews 28 augusti).

Dels rapporten ”Ungas frågor och svar” av Kristofer Odö och Birgitta Spens (pdf-fil, 36 sidor). Den är skriven utifrån författarnas arbete med CAN:s webbplats www.drugsmart.com. En nätsajt med information om alla slags droger dit man kan skicka in egna frågor och få svar av experter.

Rapporten är uppdelad i tre avdelningar. Den första, Frågor och svar om drogsituationen i Sverige, beskriver vad statistiken och drogvaneundersökningar visar. Författarna konstaterar att dagens ungdomar dricker mindre alkohol och röker mindre tobak än tidigare generationers tonåringar. Samtidigt har debutåldern för rökning och drickande stigit. Även cannabisrökning inleds i högre ålder än tidigare. De uppgifterna presenterades utförligare i en tidigare CAN:s rapport ”Det går uppåt i åldrarna” (pdf-fil, 16 sidor). Ingen har dock kunnat ge en bra förklaring till vad de trendbrotten beror på. När det gäller alkohol ses ett liknande mönster runt om i världen.[i]

Den andra avdelningen i nya rapporten Ungas frågor och svar handlar om risker med tidig debut av olika substanser. Vad är det som utmärker de ungdomar som tidigt börjar använda av alkohol, tobak och cannabis? Forskning visar att tidig debut är en riskfaktor för ungas hälsa och utveckling av mer problematisk droganvändning.[ii]

– Förutom ett mer omfattande substansanvändande rapporterar eleverna med särskilt tidig substansdebut mer omfattande problem gällande såväl familj som skola och kompisar, sa Kristofer Odö på Drugsmart i samband med publiceringen.

Kristofer Odö och Birgitta Spens på CAN-drivna Drugsmart. Foto: Drugnews

Ett avslutande kapitel i rapporten beskriver hur Drugsmart.com fungerar och hur sidan används. Den startade 1997 av Socialdepartementet och togs över av CAN vid millennieskiftet. Målgruppen är 13-19 år samt vuxna i deras närhet, ofta föräldrar och lärare. Allt fler använder sig av sidan som förra året hade 86 000 unika besökare varje månad.

Vi hoppas att ökningen är ett resultat av tidigare satsningar på spridning av ANDT på schemat då skolelever är vår största besökargrupp. Det kan även bero på att vi arbetar aktivt med att uppdatera texter, källor och våra hundratals publicerade frågor och svar (FAQ) på hemsidan. Sådant gillas av Google som är den vanligaste ingången för våra besökare, skriver Kristofer Odö per mail till Drugnews.

Han är socionom och har tidigare bland annat tjänstgjort som socialsekreterare, och uppsökare på fältet med ungdomar. Han har också arbetat som behandlare vid en beroendemottagning med huvudansvar för MiniMaria-verksamheten. På Drugsmart har han varit i fem år. Hans uppdrag på CAN omfattar även att vara samordnare för den nationella uppmärksamhetsveckan Spela Roll som handlar om att uppmärksamma situationen för de 100 000-tals barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol. Dessutom är han ansvarig för metodmaterialet ANDT på schemat, med målet att integrera ANDT- ämnet i grundskoleundervisningen.

De faktatexter som ligger i topp i sökstatistiken på Drugsmart är kokain, följt av amfetamin, tobak, LSD och andra hallucinogener samt om lag och rätt, i den ordningen.

Omkring 500 anonyma frågor besvaras varje år. Bland frågeställarna som uppger ålder är 15 procent yngre än 16 år. Drygt hälften är över 20 år. Många av frågorna är av råd- och stödkaraktär där de som skriver vill ventilera egna eller andras drogproblem.
Såsom ”Hej! Jag har en mamma som har missbrukat alkohol större delen av mitt liv och våld har förekommit rätt ofta”, inleder en 19-åring sin fråga. En 15-åring vill veta: ”Är denna sidan sann och pålitlig? Var får ni er information ifrån?”

– Grundidén till Drugsmart är fortfarande det viktigaste. Det vill säga att barn, ungdomar och deras föräldrar har en säker källa för kunskap och frågor om alkohol och andra droger på internet. En sida dit man kan vända sig och nå kunskap av god kvalitet, uppger Kristofer Odö för Drugnews.

På Drugsmart är man noga med att skriva ut källor till den kunskap som förmedlas och att det finns lättillgängliga kontaktuppgifter till dem som arbetar med sidan. Odö menar att det är en skillnad från många andra hemsidor på nätet.

• Fotnoter: [i] Pape, H et al.( 2018). Adolescents drink less: How, who and why? A review of the recent research literature, april 2018. Australia: Drug and Alcohol Review.
[ii] Chena, C-Y et al (2009). Early-onset drug use and risk for drug dependence problems. Addictive Behaviours 34(3), 319-322

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Etiketter:

Annonser