Skolelever dricker mindre, snusar mer

Skolelever fortsätter skippa alkohol och tobaksrökning, men snusar mer. Narkotikaanvändning ligger på stabilt låg nivå. Det visar CAN:s nationella skolundersökning som i år fyller 50 år.

Andelen elever som druckit alkohol senaste året i niondeklass på högstadiet och gymnasiets årkurs 2 är på historiskt låga nivåer, enligt Isabella Gripe, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I år svarade 36 procent av 15-16-åringarna på högstadiet och 67 procent av 17-åriga elever i gymnasiet att de druckit alkohol senaste året. Bland eleverna i nian hade nedgången stannat av åren före pandemin, men nu fortsatt ner igen.

ur CAN:s skolrapport 2021. Pandemiåret 2020 tillfrågades inte gymnasieeleverna, därför streckad linje. 

Även färre skolelever dricker sig berusade och att de konsumerar mindre mängder, visar enkäterna. Sex procent av 15-16-åringarna i nian hade druckit sig berusad mindre en gång per månad och 19 procent av 17-åringar på gymnasiet.

Isabella Gripe, CAN

– Det återstår att se om alkoholtrenden nedåt håller i sig även efter pandemin och när ungdomar börjar träffa fler kompisar. Det får framtiden utvisa, säger Isabella Gripe till Drugnews.

CAN:s drogvaneundersökning firar i år 50 år bland niondeklassarna och är världens längsta tidsserie på området och används regelbundet av politiker, beslutsfattare och förebyggare.
Även tobaksrökning har gått ner markant bland de unga under åren.
– Sedan 1970-talet har rökarna i årskurs 9 halverats två gånger om. Men tyvärr har snus ökat senare år istället, särskilt vitt snus är nu vanligare bland flickor nu än pojkar, säger hon till Drugnews.

Foto: A Non Smoking Generation

Elva procent i nian snusar regelbundet numer och 23 procent på gymnasiet, pojkarna är i majoritet av dessa. Men på ny enkätfråga i år om ”vitt snus” (tobaksfritt men innehåller ändå nikotin) svarar 19 procent av flickor i nian och 37 procent på gymnasiet att de använt det någon gång. Motsvarande siffror bland pojkar är 17 respektive 31 procent.

När det kommer till narkotika är det ganska låga nivåer. Högst var andelen som prövat på 1970-talet, lägst decenniet därpå, och har varit relativt låga efter millennieskiftet.
I år är de i lägre spannet. Sju procent av pojkarna i nionde klass svarar att de prövat narkotika – vanligast cannabis – och sju procent bland flickorna. På gymnasiet är motsvarande 17 respektive 13 procent. De flesta har bara använt någon gång.

ur CAN:s skolrapport 2021

– De flesta unga i Sverige har en restriktiv syn på narkotika. Även om attityderna blivit mer tillåtande och fler tror cannabis inte är så farligt, så prövar de flesta inte droger. Det verkar som att inställning och beteende inte alltid går hand i hand, säger Isabella Gripe.

I undersökningen får eleverna även frågor om de använt narkotikaklassade läkemedel utan läkarordination, (exempelvis lugnande, smärtstillande, centralstimulerande). Skulle sådana läkemedel utan recept slås ihop med använt traditionell narkotika går andelen som prövat upp. Från sex procent till 13 procent bland niorna och från 15 procent till 21 procent istället.

Skolelever är mer restriktiva och gör även allt senare debuter med alkohol, cigaretter med mera – om de ens alls. Andelen i nian som druckit alkohol före 14 års ålder var 13 procent, uppger de i år, medan motsvarande andel år 1999 var hela 51 procent.

– Det är en häftig positiv utveckling, kan vi konstatera, säger Isabella Gripe på CAN.
Men varför ungdomar till synes blivit mer hälsomedvetna, dricker och röker mindre i flera länder vet inte forskarna säkert.

Karin Hagman, vd på Systembolagets dotterbolag IQ, välkomnar resultaten i CAN:s skolundersökning.
– Det är glädjande att trenden med att unga dricker allt mindre alkohol, samt att de debuterar allt senare håller i sig, säger hon i en kommentar.
IQ har länge arbetat med att stötta tonårsföräldrar genom exempelvis Tonårsparlören, som ger tips hur man kan prata om alkohol med sina barn.

• Fotnot: ”CAN:s nationella skolundersökning 2021 – Ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel” (pdf-fil, 76 sidor). I årets skolenkäter har cirka 5 250 elever i niondeklasser och 4 350 gymnasielever årskurs 2 på cirka 340 skolor i landet deltagit. Drogvaneundersökningen har gjorts sedan 1971 i årskurs 9 och från 2004 även i gymnasiets årskurs 2.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser