Snus ökar kraftigt bland flickor

Daglig rökning minskar överlag bland svenskarna. Men däremot ökar snusandet, särskilt bland tonårstjejer och unga kvinnor har det tredubblats på bara tre år. Reklam för ”tobaksfritt” snus kan ligga bakom.


I Folkhälsomyndighetens stora undersökning Hälsa på lika villkor bygger på svar från cirka 17 500 personer mellan 16 och 84 år. Enkäten visar att tobaksrökning fortsätter minska – i år uppgav bara sex procent av män och kvinnor att de röker dagligen.

Men för dagligt snusande är trenden tvärtom, snus ökar särskilt i åldersgruppen 16-29 år. Bland unga tjejer hade snuset ökat från tre procent 2018 till nio procent 2021. Killar i samma åldersgrupp snusar mer, men ökningen är lägre, bruket för dem steg från 16 till 19 procent.
Daglig snusanvändning för hela befolkningen 16-84 år ökade från 12 procent år 2004 till 13 procent i år, enligt undersökningen.

– Det här är en utveckling som flera aktörer tillsammans måste arbeta för att bryta. Vi vet att barn och unga är särskilt sårbara och har lättare att fastna i ett nikotinberoende, säger Josefin Jonsson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i en kommentar.

Vilket slags snus som används framgår inte av undersökningen. Men något som ökat senare år är s.k. ”vitt snus”, det saluförs som tobaksfritt, men innehåller nikotin, som ju är beroendeframkallande.

Förrädiska begreppet ”tobaksfritt snus” omfattas inte av reglering och går därför att marknadsföra och sälja även till unga under 18 år. Ett lagförslag om att reglera det bereds av regeringen, men verkar dröja. För att skydda foster krävs dessutom även andra regler.
– Det är problematiskt att vi ser det här ökade bruket bland unga och framför allt ökat bruk bland unga kvinnor som planerar att bli gravida, för nikotin har en skadlig effekt på foster. Det kommer att behöva göras insatser för att blivande mammor ska hålla sig fria från nikotin under graviditeten, säger Josefin Jonsson till TT.

Flera rapporter har visat att influensers får betalt av tobaksbolag för att marknadföra ”tobaksfritt snus”. Och en undersökning av Novus, på uppdrag av A Non Smoking Generation, visste bara sex procent av de unga i enkäten om att nikotin i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser