Kraftig ökning av vejpning bland skolungdomar

Kraftig ökning av e-cigaretter, ökad användning av snus, men fortsatt historiskt låg alkoholkonsumtion bland ungdomar. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste nationella skolundersökning.


Vejpning, rökandet av e-cigaretter, ökar kraftigt bland skolungdomar enligt den senaste skolundersökningen från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I undersökningen tillfrågas ungdomar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 om bland annat sina alkohol-, narkotika- och tobaksvanor.

Ökningen av användningen av e-cigaretter är mycket kraftig.
– På bara ett år ser vi en fyrdubbling i nian och en femdubbling på gymnasiet, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN, som presenterade rapporten på måndagen.

Hela 20 procent av eleverna i årskurs 9 och 24 procent i gymnasiets år 2 har använt e-cigaretter under den senaste månaden.

Snusningen har det senaste decenniet ökad både i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
– Framför allt ser vi den här ökningen bland gymnasietjejerna, där andelen snusare har femdubblats på bara sju år, säger Martina Zetterqvist.

Ökningen beror till stor del på en ökad användning av så kallat vitt snus, det vill säga snus som formellt inte är en tobaksprodukt, men innehåller nikotin.
I undersökningen är det 11 procent i årskurs 9 och 24 procent av gymnasieleverna som snusade.

När det gäller alkohol är trenden nedåtgående. I början av 1970-talet var det 90 procent av eleverna i årskurs 9 som drack alkohol. Nu är den andelen nere på 38 procent.

– Vi ser samma utveckling i gymnasiet. Där har andelen alkoholkonsumenter sjunkit från 90 procent 2004 till 67 procent, säger Martina Zetterqvist.
Även intensivkonsumtionen av alkohol har gått ned och ligger på historiskt rekordlåga nivåer.

Narkotikaanvändningen i årskurs 9 har varit  stabil de senaste decennierna och det finns inget som tyder på att minskningen av alkoholanvändningen ersatts av ökad narkotikaanvändning.

– Nivåerna har pendlat någonstans runt fem och tio procent bland niondeklassare, säger Martina Zetterqvist.

I årets mätning landade det på sex procent av eleverna i årskurs 9 och 15 procent av gymnasieeleverna som någon gång använt narkotika. Om man också inkluderar dem som använt narkotikaklassade läkemedel utan ordination stiger andelen till 10 respektive 20 procent,

Fotnot: Mer om CAN:s nationella skolundersökning 2022

 

 

Annonser