Unga röker och super mindre

VISBY Andelen skolelever som röker cigaretter och dricker alkohol är på rekordlåga nivåer. Narkotikaläget är mer komplext, men uppåtgående trenden är bruten, enligt CAN:s nya rapport om ungas drogvanor som redovisades i Almedalen.

Det var tidvis rockstämning på det seminarie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning anordnade i torsdags förmiddag. Forskarna fick applåder och glada tillrop när de redovisade senaste skolenkäten som besvarades i våras i 300 slumpvist utvalda skolor i landet.

För vad gäller tobak och alkohol är nivåerna de lägsta sedan CAN startade mätningarna 1971.
Mindre än hälften av alla niondeklassare (47 procent) och 77 procent av gymnasieelever uppger att det druckit alkohol senaste året. För bara några år sedan var motsvarande nivå cirka 73 respektive 90 procent.

– Det är en oväntad och glädjande utveckling. En majoritet i grundskolan dricker numer inte alls alkohol och ett positivt grupptryck gör nu kanske att ännu fler påverkas till att säga nej, säger Håkan Leifman, chef för CAN, till Drugnews.

Några förklaringar han ser till att ungas alkoholvanor är de sundaste på över 40 år:
Drogförebyggande insatser och effektivare föräldrakontroll, men även ökat hälsomedvetande hos unga och att man mer umgås vid och via datorn.
– Alkohol har fått konkurrens som social plattform av andra aktiviteter där ungdomar inte dricker, säger han.

Även rökning går ner bland eleverna, även om snuset håller uppe nivån för totala tobakskonsumtionen. Särskilt bland pojkar på gymnasiet som i större utsträckning snusar. Av dem som snusar röker även de flesta, uppger eleverna.

Vad gäller narkotikan är utvecklingen inte lika positiv, även om den uppåtgående trenden verkar vara bruten. Men var femte pojke på gymnasiet (19 procent) har prövat narkotika, oftast cannabis, och 14 procent av flickorna. I nian har 7 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna prövat någon gång.

– Narkotika följer inte samma utveckling som alkohol och tobak, även om en uppåtgående trend verkar bruten. Vi ska undersöka varför mer noggrant och även försöka ta reda på hur det ser ut bland unga som inte går på gymnasiet, säger Håkan Leifman.

I enkäten har cirka 5 100 eleverna i grundskolan och 4 300 på gymnasiet deltagit.

• För regeringen blir dagens statistik ett kvitto på att åtgärder ger resultat.
– Det är en sporre att fortsätta, vi får inte luta oss tillbaka nu. Syftet är ju att ge barnen en trygg och bra uppväxt. Narkotikaläget är mer oroande, men vi har initierat projekt för att möta mer drogliberala attityder, säger Anders Andersson, riksdagsman (KD) i socialutskottet och ordförande för CAN, till Drugnews.

• Fotnot: Mer om CAN:s skolundersökning med preliminära resultat. En separat genomgång av elever som använt nätdroger har också gjorts, som vi redovisar separat. En mer djuplodad CAN-rapport om skolelevers drogvanor med analyser och tabeller kommer senare i år.

Etiketter:

Annonser