Regeringen vill reglera ”vitt snus” hårdare

I en ny lagrådsremiss föreslår regeringen att tobaksfria produkter regleras hårdare, exempelvis ”vitt snus” som blivit populärt bland tonåringar och marknadsförs på sociala medier. Även smakförbud för e-vätskor föreslås.


– De senaste åren har flera nya tobaksfria produkter som innehåller nikotin börjat säljas och marknadsföras på ett sätt som kan tilltala barn och unga. Regeringen vill säkerställa ett högt skydd för barn och unga, och det är därför vi lägger fram lagförslag på en hårdare reglering, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

Idag omfattas inte tobaksfria produkter, exempelvis s.k. vitt snus – som ändå innehåller beroendeframkallande nikotin – av den strikta tobakslagen. Därför har de kunnat marknadsföras och även säljas till unga under 18 år.

Regeringen föreslår nya regler om åldersgräns på 18 år för köp av tobaksfria nikotinprodukter, hälsovarningar och att marknadsföring inte riktas till unga under 25 år. Dessutom föreslås smak- och doftförbud för tillsatser i e-vätskor för elektroniska cigaretter, annat än av tobak. Regeringen föreslår också att snusliknande produkter ibland ska kunna jämställas med livsmedel.

Medan daglig cigarrettrökning minskat kraftigt i Sverige till cirka 6 procent för både män och kvinnor, så har snusanvändning ökat. Särskilt bland ungdomar, i åldersgruppen 16-29 år har snusande mellan 2018 till 2021 bland unga män ökat från 16 till 19 procent och bland unga kvinnor tredubblats till 9 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.

Och bland gymnasielever så är det idag fler tjejer som använt vitt snus än jämnåriga killar, 37 respektive 31 procent, enligt CAN:s skolundersökningar.

Tobaksindustrin har senare år satsat stora summar på reklam för ”tobaksfritt snus” (särskilt vitt snus), även via influensers på sociala medier, riktat mot ungdomar.
– Att marknadsföra sig digitalt är kanske inte det bästa, men är det mindre dåliga alternativet när det kommer till att avgränsa målgruppen. Vi vill nå personer som är 18 år och äldre och befintliga användare, säger Patrik Hildingsson på Swedish Match till TV4.

Enligt socialminister Hallengren så vet ”snuslobbyn” att dessa tobaksfria nikotinprodukter inte är reglerade och har kunnat marknadsföra dem, en lucka hon nu med lagrådsremissen vill täppa igen.

Tobaksförebyggande organisationer välkomnar regeringens nya lagförslag, men tycker det kunde varit tuffare.
Tankesmedjan Tobaksfakta efterlyser även exponeringsförbud på säljställen och neutrala tobaksförpackningar.  A Non Smoking Generation (som nyligen i en rapport konstaterat att betald reklam för vitt snus ökat kraftigt i sociala medier) tycker att förslagen kommer lite sent och hade även önskat totalförbud mot all tobaksreklam, även på sociala medier, och dessutom en lag om tobaksfri skoltid.

• Fotnot: Lagrådsremissen Hårdare regler för nya nikotinprodukter (pdf-fil, 371 sidor). De flesta lagskärpningar föreslås börja gälla från 1 augusti 2022, men några delar ska träda i kraft först nästa år för ge aktörerna tid att ställa om.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser