S-utspel: gårdsförsäljning via Systembolaget

Medan regeringen funderar ihärdigt över hur gårdsförsäljning av alkohol ska kunna införas, så kommer Socialdemokraterna med en alternativ lösning. Gårdsförsäljning av öl, vin och sprit, men där både köp och leverans ska gå via Systembolaget. /Reaktioner från nykterhetsrörelsen.


S-utspelet presenterades i onsdags av Lena Hallengren, gruppledare i riksdagen, och Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i socialutskottet. Bland annat föreslås besökare hos lokala tillverkare beställa alkoholdrycker på plats, men inte få ta med dem hem direkt.
– Om du är ute på en gård kan du pröva produkten och beställa den via en app eller en beställningsterminal. Systembolaget levererar den sedan hem till dig, sa Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i socialutskottet, vid en pressträff.

S vill bland annat att Systembolaget ordnar ett särskilt gårdsförsäljnings-sortiment och tar fram en app för att använda vid besök på lokala bryggerier, vingårdar eller destillerier. Men köparen får alltså inte ta med sig flaskorna hem direkt utan det ska Systembolaget hantera.

Men enligt Fredrik Lundh Sammeli vill även Socialdemokraterna se över möjligheten för lokala producenter att kunna bli ombud för Systemet, och då skulle man kunna hämta dryckerna där.

Gårdsförsäljning är en het fråga som länge debatterats och utretts, t.ex för att stärka turism och landsbygdsutveckling. Men det stannar alltid vid att om ett parallellt försäljningsnät tillåts, så faller ju det svenska alkoholmonopolet. EU gick vid svenska medlemsinträdet 1995 med på ett undantag från EU-rätten att låta Systembolaget få behålla detaljhandelsmonopolet med hänvisning till att vilja skydda folkhälsan.

Borgerliga regeringen har utlovat en proposition om att tillåta gårdsförsäljning (kanske redan nästa år, enligt en debattartikel) – men förslaget har dragit ut på tiden.

S understryker att risken är stor att Systembolagets monopol faller med ett ”ogenomtänkt lagförslag”, då alla europeiska alkoholtillverkare har rätt att behandlas lika. Och pekar särskilt ut Moderaterna och Sverigedemokraterna, som ”misstänks” att inte tycka Systemet är så viktigt.

– Men vi presenterar idag här ett nytt förslag för hur man kan tillåta gårdsförsäljning av öl, vin och starksprit, men utan att riskera vårt svenska alkoholmonopol, sa Lena Hallengren, tidigare socialminister, vid pressträffen.

S-utspelet om en alternativ gårdsförsäljning via Systembolaget släpps dagen före Folknykterhetens dag. Drugnews frågade några nykterhetsorganisationer vad de tycker om förslaget.

Kommentarer:

Per-Olof Svensson. Foto: Josefina Svensson

– Det är bra att Socialdemokraterna precis som vi i Blå Bandet och övriga nykterhetsrörelsen ser den uppenbara risken att den så kallade ”gårdsförsäljningen” riskerar fälla Sveriges alkoholmonopol, dvs. Systembolaget, svarar organisationssekreterare Per-Olof Svensson.
Han ogillar egentligen begreppet, som ju kan signalera något nyttigt och hälsosamt i samband med försäljning av lokalt producerad vara.

– Vidare behöver det noga övervägas hur ökad tillgänglighet riskerar att öka alkoholkonsumtionen, det innebär i så fall försämrad folkhälsa. Därför ska inte lokala producenter ges möjlighet att bli ombud för Systembolaget, avslutar Blå Bandets Per-Olof Svensson.

• Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO tycker det är bra att alternativa lösningar, som försvarar alkoholmonopolet, kommer fram om gårdsförsäljning. Men att även dessa förslag måste vara förenliga med EU-rätten och inte påverka folkhälsan negativt.

Lucas Nilsson, IOGT-NTO. Foto: Drugnews

– Vi välkomnar att frågan nu breddas till förslag som värnar Systembolagets ensamrätt, även om all ökad tillgänglighet av alkohol är problematisk då det innebär ökade skador, säger förbundsordförande Lucas Nilsson.

Han är dock kritisk till att utreda om alkoholproducenter kan bli ombud för Systembolaget.
– Hela idén med Systembolaget vilar på desintresseringsprincipen, det vill säga att vinstintresse från alkohol ska vara skiljt från försäljning. Genom att låta alkoholindustrin sälja direkt till kund uppluckras denna princip, vilket kommer leda till ökad försäljning och fler alkoholrelaterade skador, säger Lucas Nilsson till Drugnews.

Tema: Gårdsbutiker

Gårdsförsäljning av alkohol har diskuterats i ett femtontal år i Sverige.
För tredje gången har frågan utretts och lämnades i december 2021. Det var Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som hade fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) skulle hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

• Läs förslaget ( En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) och kritik av det. Regeringen bereder nu förslaget.

Läs mer

Annonser