“Kokaodling orsakar tyst miljökatastrof“

I skuggan av klimatmötet i Köpenhamn pågår en tyst miljökatastrof förorsakad av illegal kokaodling i Latinamerika. Något som Colombias vicepresident Francisco Santos Calderon, tidigare fånge hos Medellin-kartellen, vill uppmärksamma.

Han talade nyligen på ett seminarie vid 30-årsfirandet av behandlingskooperativet San Patrignano i Italien, som arrangerats av European Cities Against Drugs. Han var 1990 fånge hos Medellin-kartellen åtta månader som delfinansierade sin verksamhet med kidnappningar och droghandel.

Efter frigivning levde Francisco Santos Calderon – med smeknamnet Pacho Santos – i exil i Spanien innan han återvände till Colombia och blev vicepresident 2002. Regeringen med president Alvaro Uribe har med internationellt stöd senare år med framgång bekämpat den omfattande kokaodlingen i landet.

Santo vill nu varna för kokaodlingens miljöpåverkan och driver kampanjen “Shared Responsibility“ (delat ansvar). Svenskorna Gun Nordin och Katarina Cnattingius rapporterar för Drugnews från seminariet med vicepresidenten:

“Över två miljoner hektar, en yta lika stor som Slovenien, har förstörts under 20 år av att odla koka i Colombia. Stora naturparker har förorenats och cirka 200 000 hektar naturskog förloras varje år på grund av odlingen. Luftföroreningar ökar markant på grund av nedbrända skogar. Dessutom riskerar vattnets ekosystem att förstöras av tusentals liter hett vatten som dumpas i floderna från kokainlaboratorierna. Detta orsakar i sin tur temperaturförändringar.

Tillverkning av ett kilo kokapasta genererar också 600 kilo avfall och 200 liter förorenat vatten. På en hektar av kokaodling, tidigare nedbränd naturskog, produceras 7,4 kilo kokapasta per år. Ett gram kokain förstör fyra kvadratmeter naturskog. Jorden förgiftas av kemikalier från kokaintillverkningen.

162 sångfågelarter är allvarligt hotade då 100 hektar av deras naturliga miljö försvinner varje år på grund av kokan. Däggdjur och vattenlevande djur i Colombia drabbas också av miljöförstöringen. Många sällsynta magnoliasorter håller på att försvinna då jordytorna förorenats.

Colombia har 257 skyddade naturområden. Nationalparkerna är skyddade av staten, Amazonregionen har beslutats att vara ett fortsatt bibehållet naturområde. Kokaodlande familjer som tidigare utsatts eller hotats av droghandlarna erbjuds alternativa odlingar. Alternativa långsiktiga odlingsprogram har utarbetats. Colombia har fått internationell hjälp, både från USA och FN, att investera i programmen.

Vicepresident Calderon uppmanade till att sprida kunskapen om hur kokaodlingar och knarklaboratorier förstör miljön, djur och växtliv. Och hur invånare hotas av drogbaroner när de vill arbeta förebyggande mot missbruk. Samverkan är nyckelordet. Därför bildades Shared Responsibility“, rapporterar Nordin och Cnattingius.

Koka & miljö

• Sedan 2003 har över 600 000 odlar-familjer i Colombia övergått till andra legala grödor. Kokainproduktionen minskade ifjol 28 procent, men är fortfarande störst i världen, cirka 430 ton kokain. Huvudmål för drogen är Nordamerika och Europa. Det finns globalt 15-20 miljoner kokainanvändare.

• En hektar kokaodling ger cirka 7,4 kilo kokain, men även 600 kilo avfall och 200 liter förorenat vatten som förgiftar marken. Bekämpning av kokaodling med besprutning från flygplan har kritiserats, rensning med mankraft på marken tar längre tid men blir vanligare.

• Även odling och besprutning av opium och tobak i världen har uppmärksammats leda till skövling av marker och skador för odlarnas familjer.

• Cirka 700 personer är kidnappade hos den försvagade vänstergerillan Farc i Colombia. Förra året fritogs fransk-colombianskan Ingrid Betancourt i en oblodig fritagning.
• Källor: UNDCP, Shared Responsibility, nyhetsbyråer.

Etiketter:

Annonser