Internrapport: ”stor risk Systemet då faller”

Om gårdsförsäljning av alkohol skulle införas, så faller sannolikt Systembolagets detaljhandelsmonopol. Det bedömer en intern rapport på regeringskansliet som SvD tagit del av.


Den långdragna frågan om att tillåta gårdar som tillverkar öl eller vin – bl. a för att stärka landsbygden – sälja några flaskor till besökare har partierna bakom Tidöavtalet lovat ordna införa en sådan småskalig försäljning. Under förutsättning att Systemets monopol kan värnas. En utredning har kommit fram till att det är möjligt utan att alkoholmonopolet riskerar falla.
Men även denna gång har processen fastnat i regeringskorridorerna där ”saken bereds”.

Svenska Dagbladet har tagit del av ett internt dokument från socialdepartementet som landar i att gårdsförsäljning blir mycket svårt att införa. Om man samtidigt vill ha kvar Systembolagets monopol.
”Gårdsförsäljning tillåter privata vinstintressen i detaljhandeln och ökar tillgängligheten, vilket går emot skälen för monopolet”, står i rapporten.

Det är även något EU-experter och flera tunga remissinstanser varnat för när de läst senaste gårdsutredningen. Och även internrapporten – som opolitiska tjänstemän sammanställde och lämnade till förra S-regeringen strax före valet – gör alltså den bedömningen:
”I längden kan både införande av gårdsförsäljning och ett icke-agerande gällande distanshandel leda till att Systembolagets monopol faller.”

Sverige fick ett undantag vid EU-inträdet 1995 med hänvisning till folkhälsa för att få behålla alkoholmonopolet i detaljhandelsled. Men att tillåta en gårdsförsäljning för svenska tillverkare, om än begränsad till några flaskor per besökare efter en rundtur, skulle kunna anses diskriminera utländska alkoholföretag. Och därmed bli oförenlig med EU-rätten.

Socialdemokraterna krävde nyligen – för att skydda svenska alkoholmonopolet – att regeringen begär ett förhandsbesked från EU-kommissionen om utredningens förslag innan det börjar genomföras. Men enligt departementets jurister verkar det inte heller fungera.
”Att få ett förhandsgodkännande från kommissionen är inte möjligt och det kan hända att EU-domstolen kommer till en annan bedömning än kommissionen”, står i rapporten som SvD läst.

Även att ”rulla tillbaka” en införd gårdsförsäljning, som utredningen nämnt som möjlighet, om den skulle visa sig krocka med EU-rätten, skulle vara ”mycket svårt eller omöjligt”.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) har flera gånger sagt att frågan är ”komplex” och att han inte kan lova att gårdsförsäljning blir av under denna mandatperiod.
Och nu förstår vi kanske varför.

Tema: Gårdsbutiker

Gårdsförsäljning av alkohol har diskuterats i ett femtontal år i Sverige.
För tredje gången har frågan utretts och lämnades i december 2021. Det var Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som hade fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) skulle hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

• Läs förslaget ( En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) och kritik av det. Regeringen bereder nu förslaget.

Läs mer

Annonser