S kräver att monopolet säkras

Socialdemokraterna kräver att regeringen begär ett förhandsbesked från EU om utredningens förslag för så kallad gårdsförsäljning av alkohol är förenlig med nuvarande svenska detaljhandelsmonopolet.

Sverige fick ett undantag inför EU-inträdet 1995 att av folkhälsoskäl få behålla Systembolagets monopol, som innebär att inga andra aktörer tillåts sälja alkohol över disk.

Flera utredningar har senare undersökt om tillverkare av öl, vin och sprit skulle kunna få sälja en mindre mängd alkohol till besökare för att bland annat stötta landsbygdsturism. Men jurister har pekat på risker att EU då kan landa i att Sverige bryter mot undantaget, och t.ex. diskriminerar utländska alkoholföretag.

De fyra partierna i regeringsunderlaget och C vill prova gårdsförsäljning, om det inte hotar Systembolagets roll. Men frågan har dragit ut på tiden.
Socialdemokraterna är oroliga för att detaljhandelsmonopolet kan äventyras. Partiet ska inom kort i riksdagens socialutskott agera för att regeringen begär ett förhandsbesked från EU om gårdsförsäljnings-utredningens förslag.

– Det svenska alkoholmonopolet ska skyddas. Ett införande av gårdsförsäljning får inte innebära att vinstdrivande intressen bakvägen tar över försäljning av alkohol i Sverige. Därför kräver vi ett klargörande från EU innan andra beslut tas, säger Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, i en kommentar.

Hon uttryckte på en pressträff i tisdags partiets oro över den EU-rättsliga analysen i utredningen. Och om uttalanden från näringsminister Ebba Busch (KD) om att ”det är klart”, som Hallengren tolkar som att regeringen är beredd att tillåta gårdsförsäljning även om det skulle hota Systembolaget.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) menar att frågan är ”komplex”, och att den bereds på departementet. Han har tidigare sagt att ”ingen tidsplan” om förslaget än finns.
På TT:s fråga om regeringen kommer begära ett förhandsbesked av EU-kommissionen svarade socialministern: ”Det pågår ett beredningsarbete kring den här frågan där de EU-rättsliga dimensionerna av frågeställningen finns med”.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO välkomnar S initiativ till att kräva av regeringen att begära förhandsbesked från EU om utredningens förslag. Ett förslag som flera experter och remissinstanser var kritiska till för att ett genomförande skulle kunna hota Systemets monopol.

– Många är kritiska med all rätt, detta handlar om ett av våra mest effektiva alkoholpolitiska verktyg som är designat för att rädda liv. Vi får inte chansa med så viktiga saker, säger Lucas Nilsson, IOGT-NTO:s förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Tema: Gårdsbutiker

Gårdsförsäljning av alkohol har diskuterats i ett femtontal år i Sverige.
För tredje gången har frågan utretts och lämnades i december 2021. Det var Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som hade fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) skulle hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

• Läs förslaget ( En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) och kritik av det. Regeringen bereder nu förslaget.

Läs mer

Annonser