Gymnasieelever drack mindre i pandemin

Under pandemin har fler gymnasieelever känt oro, några hamnat i bråk hemma, men tycks som grupp inte mått sämre. Färre har rökt och druckit alkohol när det sociala umgänget minskat med distansundervisning, visar en ny CAN-studie.


Överlag har inte gymnasieelever årskurs 2 som grupp upplevt mer psykosomatiska besvär under 2021 jämfört med 2018 – däremot på individnivå. Det visar en studie av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som presenterades i torsdags.
I den nationella årliga skolundersökningen deltog i år 4 020 gymnasieelever i årskurs 2. De fick förutom frågor om drogvanor även svara på mer pandemiinriktade frågor som jämförts med tre år tidigare.

De flesta av gymnasieeleverna har haft viss distansundervisning, medan de flesta grundskolor hölls öppna.
– De allra flesta i undersökningen anger att de påverkats av pandemin på ett eller annat sätt. Flickorna uppgav oftare än pojkarna att de påverkats, säger Martina Zetterqvist som är utredare hos CAN och en av författarna till rapporten.

Nära en fjärdedel (23 procent) svarar att de upplevt ökad oro och åtta procent har i större utsträckning upplevt mer konflikt och bråk i hemmen.

De unga som uppger att de påverkats mycket under pandemin hade även känt mer psykosociala besvär, exempelvis huvudvärk, stress och nedstämdhet. Men som grupp hade eleverna inte mer psykosociala besvär jämfört med 2019.

Martina Zetterqvis, CAN.

En koppling till att pandemin påverkat elevernas bruk av alkohol, tobak och narkotika finns också. Ju mer elevers fritid och umgänge begränsats till följd av restriktionerna, desto lägre var deras konsumtion av alkohol och tobaksrökning.
– Men då cirka 70 procent uppger att de dricker alkohol, så får vi se om det blir mer fester och ökat drickande bland dem efter pandemin, säger Martina Zetterqvist som medverkade på en webbsändning om rapporten.

Vad gäller narkotika så fann utredarna att de elever som påverkats mer negativt av pandemin även hade använt narkotika i större utsträckning. Vilka mekanismer som finns bakom sambandet har inte undersökts i studien, men de tror att andra faktorer kan inverka, såsom familjesituation eller andra sociala problem redan före pandemin.

CAN. Andelen som i stor utsträckning har upplevt följande sedan covid-19-pandemin bröt ut. Gymnasiets år 2. 2021.

Underett panelsamtal efter presentationen berättade Linn Nordli från Barnens rätt i samhället (Bris) att ifjol hörde över 31 000 unga av sig (+16 procent) och fick tala med kurator. Samtal om psykisk ohälsa och nedstämdhet ökade mest.

Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern, sa att unga att unga nog drabbats mer under pandemin genom att inte kunna gå i skola och träffa vänner.
– De flesta av dem tycker det gått okey, men att de lärt sig sämre i skolundervisningen. Kanske fler får svårt att klara högre studier eller jobb framöver. Det behövs nog mer kunskap om den gruppen, sa han.

• CAN:s hela nationella skolenkät om niondeklassares och gymnasieelevers ANDTS-vanor presenteras i december i år. Länk till rapporten ”Påverkad av pandemin?”, om gymnasieelevers upplevelser under pandemin (pdf-fil, 18 sidor), och webbseminariet.

 

 

Annonser