EU: mer våld, droger, falska vacciner i pandemin

[UPPDAT] LISSABON Kriminella ligor har ställt om under coronapandemin och blivit mer våldsamma, handlar med droger, falska vacciner och underminerar EU:s ekonomier. Organiserad brottslighet är större hot än någonsin tidigare, varnar Europol i en ny rapport. /Ökat polissamarbete föreslås i ny strategi av EU-kommissionen.

Den mörka bilden lämnade i måndags av europeiska polissamarbetets belgiska chef Catherine De Bolle när Socta-rapporten om ”bedömning av hot från allvarlig och organiserad brottslighet” presenterades.

Europols chef Catherine De Bolle

 – De kriminella strukturerna är mer flytande och flexibla än vad vi tidigare trott. De underminerar våra ekonomier, vårt samhälle och förtroendet för våra institutioner, sa De Bolle i en webbsänd presentation, enligt TT.

Den organiserade brottsligheten har anpassat sig snabb och utnyttjar under pandemin och har blivit det för närvarande största inre säkerhetshotet inom EU och medlemsstaterna.

I rapporten har tusentals brottsfall analyserats. Dominerande i unionen är narkotikahandel med cirka 38 procent av all brottslighet (ex. kokain, cannabis och syntetdroger ökar). Andra områden är människohandel- och smuggling, bedrägerier och olika nätbrott.
Sex av tio kriminella nätverk är numer inblandade i korruption och lika många använder mer våld i sin verksamhet. Ligorna utnyttjar legala affärsstrukturer och tvättar pengar, enligt Europols rapport.

Ökad smuggling av kokain till Europa. /Europol

De Bolle berättade för medier att under pandemins inledning förekom handel med falska ansiktsskydd och handsprit och att ”nu ser vi en ökad handeln med falska vacciner och snabbtester. De här vaccinen är en hälsorisk och bör inte köpas”, sa hon till AFP.

Ylva Johansson, svensk EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, var på plats vid presentationen i Lissabon.
– Socta-Rapporten visar tydligt att organiserad brottslighet är ett verkligt gränsöverskridande hot mot våra samhällen. 70 procent av kriminella grupper är aktiva i mer än tre medlemsstater, sa hon och nämnde hur nätverken utnyttjar internet, komplexa affärsmodeller och är mycket anpassningsbara under pandemin.

Ylva Johansson, EU-kommissionär

Något som avslöjats när franska polis och Europol lyckades knäcka kommunikations-verktyget Encrochat ifjol, som var populärt bland kriminella.
– Vi måste stödja brottsbekämpningen för att hålla jämna steg, offline och online, för att följa brottslingarnas digitala spår, sa Ylva Johansson i sitt uttalande.

Och fortsatte om det ökade våldet.
– Brottslingar dödar oskyldiga i skjutningar. Mördar journalister och advokater, i direkta attacker mot våra demokratier. Kriminella använder mer våld i Europa för att nå sina mål. Och det målet är i ett ord: pengar, sa hon.

Rapporten – som ges ut vart fjärde år – ska ge EU mer kunskap för att bättre kunna analysera och bekämpa brottslighet.

Redan på onsdag* kommer kommissionär Ylva Johansson lägga fram en strategi hur unionen effektivare ska bekämpa organiserad brottslighet och även en plan mot människohandel.
Det handlar mycket om mer och djupare polissamarbete då ”kriminaliteten bryr sig inte om nationella gränser. Vi kan bara bekämpa den om vi arbetar nära tillsammans i Europa”, enligt Ylva Johansson.

I Lissabon besökte hon även EU:s drogobservatorium EMCDDA och Marina analys- och operations centret (MAOC-N), där även narkotika ingår, för att diskutera samarbete för att motverka narkotikasmuggling till sjöss och i luften.

*ÖKAT POLISSAMARBETE föreslås av EU-kommissionen och Ylva Johansson i en ny femårig strategi för att bekämpa organiserad brottslighet och människohandel (prostitution, tiggeri, illegal arbetskraft etc.). Snabbare utbyte av information via ett EU-system och avtal direkt med Interpol för att slippa gå via varje enskilt medlemsland föreslås. Skärpt lag för att kunna konfiskera mer pengar av kriminella ligor och bättre samordna hur dekrypterad information ska användas inom EU.
– Med de åtgärder som vi föreslår i dag kommer vi att övergå från tillfälligt polissamarbete till permanenta polisiära partnerskap, och vi kommer att följa pengarna för att fånga brottslingar i ekonomiska utredningar, säger Ylva Johansson.

• Rapporten Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)”, (pdf-fil, 108 sidor).

 

 

Annonser