Droghandeln i Sverige omsätter miljarder

Priser på flera narkotikasorter i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste decennierna. Samtidigt omsätter droghandeln mellan 2,7 och 6,9 miljarder kronor årligen, enligt en ny CAN-rapport. Cannabis står för 45 procent och har blivit basinkomst för kriminella gäng.

Det framgår av en ny rapport om narkotikapriser och omsättning i Sverige från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. CAN har följt utvecklingen av gatupriser sedan 1988 och grossistpriser från 2010.

Genom att följa polisens och tullens beslag och regelbundet få information från alla 27 polisområden om prisutveckling så kan CAN konstatera:

Gatupriser för heroin och amfetamin var 2019 bara en fjärdedel av vad de var 1988 när hänsyn tagits till inflationen. Cannabis- och kokainpriser är cirka 40 procent lägre och hade halverats för cannabis för drygt tio år sedan.

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Drugnews

– Men sedan återhämtade sig cannabis något. Prisökningen bedöms särskilt utifrån att rusgivande ämnet thc har ökat, men utifrån det så har rus per kronor ändå blivit billigare, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN, till Drugnews.

Både inköpspris och grossistpris har överlag blivit lägre för flera droger och kanske distributionen har förbättrats under de tre decennierna som CAN följt utvecklingen.

Största förändringen senare år är dock att amfetamin blivit billigare. Från 2018 till ifjol så sjönk priset 18 procent på bara ett år, från 244 kronor per gram till 200 kronor i snitt i landet.
– Det smugglas nog in mer över gränsen, finns en ökad tillgång som lett till lägre pris. Det är en tydlig förändring och amfetamin finns idag såsom cannabis i hela landet och utgör en ansenlig del av narkotikahandeln, säger han.

Ett amfetaminbeslag i Sollentuna i måndags på 60 kilo och ett lika stort i södra Stockholm i december tyder på att utbudet är stort. Den centralstimulerande drogen härrör ofta från laboratorier i Östeuropa och Belgien och Holland.

CAN har även försökt beräkna hur mycket narkotikahandeln omsätter. Genom att utgå från att tull och polis beslagtar cirka 10 respektive 20 procent och viss del försvinner i transitsmuggling till grannländer, så har en bred skattning gjorts för senaste fem åren.

Källa och graf: CAN/ 2020 Infogram

Handeln beräknas årligen omsätta mellan 2,7 till 6,9 miljarder kronor för perioden, enligt rapporten. Där cannabis (hasch och marijuana) står för cirka 45 procent, amfetamin 24 procent, kokain 19 procent, heroin 8 procent och ecstasy fyra procent av omsättningen.

– Det är alltså stor spännvidd i vår skattning av omsättningen, vi har inte tillräckligt med uppgifter för att mer exakt kunna ange. Dessutom ingår inte narkotikaklassade läkemedel som inte är förskrivna. Men det är nog en omfattande narkotikamarknad som sannolikt omsätter mer än någonsin tidigare, säger Ulf Guttormsson.

Hasch var tidigare vanligast cannabispreparat i Sverige, men marijuana har ökat, särskilt bland yngre användare. Cannabis utgör samtidigt en viktig intäktskälla för kriminella gäng i lokala handeln i utsatta områden, en ”basinkomst” som utgör en ”källa till konflikter och våldshandlingar mellan och inom nätverken”, enligt Polismyndigheten och Tullverket 2017.

Innebär flera miljarder i narkotikaomsättning att den svenska narkotikapolitiken har misslyckats är frågan. Samtidigt är bruket bland unga relativt lågt och användning förbjuden och inte än normaliserad.
– Ja, vi vet ju inte vad en annan mindre restriktiv strategi skulle ha haft för utfall, säger han.

Och hur corona-situationen inverkat på drogpriserna är för tidigt att säga.
– Att stängda gränser påverkat narkotikamarknaden är väl möjligt, tullen kanske får mer tid att kontrollera godstrafiken. I pressen rapporteras om högre priser, sämre kvalitet och svårare få tag i heroin, vilket gjort att utsatta söker sig till beroendevården. Men jag vet inte – det kanske klarnar när vi i midsommar och nyår får in svar på våra extrafrågor om hur restriktionerna påverkat, säger Ulf Guttormsson på CAN.

EUROPA/ Europol och EMCDDA har, på liknande sätt som CAN, beräknat att narkotikamarknaden i EU, samt Norge och Turkiet, omsatte 30 miljarder euro år 2017, (nätdroger och narkotikaklassade läkemedel ej inräknade).

Narkotikapriser

Prisuppgifter rapporteras till CAN från landets alla 27 polisområden två gånger per år via en webb-enkät. Gatupriser på narkotika har följts sedan 1988 och grossistpriser sedan 2010.

• År 2019 rapporterades gatupriset på hasch vara cirka 100 kronor och marijuana cirka 115 kronor per gram. Amfetamin cirka 200 kronor per gram, kokain 900 kronor och brunt heroin per gram. En ecstasytablett cirka 150 kronor.

• Grossistpriserna (handel med större partier) för cannabis, kokain och heroin har varit relativt oförändrade sedan 2010.

• Jämfört med 2018 är gatupriserna för narkotika relativt oförändrade, förutom för amfetamin, där gatupriset har minskat med närmare 20 procent.

• Cannabis, kokain och amfetamin är spritt över landet. Ecstasy och narkotikaklassade läkemedel rapporteras av två tredjedelar av polisområdena, medan heroin och LSD rapporteras mindre ofta från de olika polisområdena.

• Flera narkotikasorter rapporteras mer sällan från de nordligare delarna av landet, samtidigt som priserna tenderar att vara något högre där.

• Källa: Rapporten Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2019 (pdf-fil, 36 sidor).

Annonser