Europol: vapen och droger i beslag

HAAG I en stor Europol-samordnad insats i september mot gränsöverskridande brottslighet i 34 länder i Europa har vapen, droger och människosmugglare stoppats. I Sverige beslagtogs 82 vapen, ammunition och över 200 000 narkotikaklassade tramadol-tabletter.

Insatsen pågick i fyra dagar och i Sverige deltog polisen och tullen som vid utökade gränskontroller även gjorde en nationell insats med fokus på illegala vapen. Totalt beslagtogs 82 vapen, varav nio automatvapen, dessutom över 10 000 patroner, tändhattar, dynamit och tårgaspistoler med mera.

En misstänkt vapenverkstad påträffades i Stockholm och dessutom gjordes narkotikabeslag – förutom stora mängder av opioiden tramadol, även två liter cannabisolja och mindre mängder annan cannabis, amfetamin och metamfetamin. Över 40 personer avvisades också vid gränsen.

– En stor del av brottsligheten är i dag gränsöverskridande, och den här typen av internationella insatser är avgörande för att vi ska lyckas hitta illegala vapen, som i det här fallet. Den här insatsen omfattade både ett förberedande underrättelsearbete mellan alla inblandade länder, men även samverkan i realtid under pågående insats, säger i en kommentar Bengt Grönlund, på polisens Nationella operativa avdelningen, som operativt ledde insatsen.

Totalt i den samordnade insatsen deltog över 8 800 poliser och tulltjänstemän i 23 EU-länder och elva länder utanför unionen som kontrollerade över 390 000 personer och 44 000 fordon vid gränspassager.

Enligt Europol greps bland annat 166 personer i tillslag mot organiserade brott i sydöstra Europa och flera personer greps i världsdelen totalt misstänkta för smuggling av vapen, droger, människor och id-bedrägerier. Även 51 vapen och 47 kilo narkotika av olika slag beslagtogs.

Annonser