EU: narkotika omsätts för 300 miljarder kr

[UPPDAT] BRYSSEL Européer handlar narkotika för minst 30 miljarder euro per år (drygt 300 miljarder kronor) och är en viktig intäktskälla för kriminella organisationer i EU, enligt en rapport som presenterats av Europol och EU:s antidrogbyrå. Sverige nämns ha öppen drogmarknad på sociala medier och rekryteringar av unga till gäng.

I den enorma narkotikahandeln spenderas 39 procent på cannabis, 31 procent på kokain, 25 procent på heroin och fem procent på amfetaminer och MDMA (ecstasy).

De två EU-byråerna Europol och EMCDDA har i denna tredje överblick över den illegala drogmarknaden i Europa bl a följt trender i kedjan från framställning till distribution och försäljning.

Några smuggelvägar och transportslag för narkotika i EU.

Tillgången på narkotika i Europa – via även internet och sociala medier – är mycket stor och köparna kan välja på flera olika mycket rena och potenta droger till stabila eller sjunkande priser. I rapporten sägs EU både ha fått ökad betydelse som mål för olika droger och som en narkotikatillverkande region. Och våld och korruption blir allt mer påfallande i unionen i droghandelns spår.

Det nämns negativa effekter som gängvåld, drogrelaterade mord och en belastning på samhället och dess instanser. Kopplingar till annan brottslighet som människohandel och terrorism undersöks också, liksom påverkan på ekonomin genom penningtvätt av narkotikapengar undergräver legitima företag.

– Ett växande problem är ökningen av drogrelaterat våld och korruption inom EU. Att agera med tanke på narkotikamarknadens långtgående konsekvenser för hälsan och säkerhet måste nu prioriteras högt, säger EMCDDA:s direktör Alexis Goosdeel i en kommentar.

Och Europols verkställande direktör Catherine De Bolle:
– Brottsbekämpningen måste ta itu med denna utveckling, och därför investerar vi kraftigt i stöd till drogrelaterade utredningar i Europa. Europol riktar särskilt in sig på kriminella organisationer på högsta nivå, som tjänar mycket pengar åt sig själva på bekostnad av sina många offer, säger hon.

Sverige nämns ett 70-tal gånger i rapporten.
Bland annat sticker Sverige, Danmark och Island ut för öppen droghandel på sociala medier i grupper på ex. Facebook och Instagram – ”dessa marknader karakteriseras av hög tillgänglighet, som underlättar langning mellan främlingar”.
Även de många dödsfallen av fentanyl i Sverige uppmärksammas som ofta kan knytas till handel på nätet i minst 300 av 370 dödsfall, rapporterar SVT.

Hur unga asylsökande personer – ofta afghanska pojkar – rekryteras av kriminella gäng (i exempelvis Uppsala, Stockholm och Göteborg) för att sälja narkotika nämns. Så även ”Dödspatrullen”, ett 20-tal unga svenskar, som för pengar torterat och avrättat minst 15 personer i Sverige och Spanien på uppdrag av narkotikaligor och även smugglat kokain, hasch och amfetamin (i Sverige, Spanien och Marocko) innan de greps ifjol, enligt Europol och EMCDDA.

• Fotnot: 2019 års rapport om narkotikamarknaden i EU, (engelska, pdf-fil, 260 sidor). Cannabis beräknas handlas för minst 11,6 miljarder euro per år och 25 miljoner européer (i åldrarna 15-64 år) har använt drogen senaste året. Näst störst marknad har kokain som handlas för cirka 9,1 miljarder euro och cirka fyra miljoner européer använt senaste året. Heroin o andra opioider använts av cirka 1,3 miljoner personer senaste året och orsakar mest skador och dödsfall i EU, beräknas handlas för minst 7,4 miljarder euro. Amfetamin, metamfetamin och MDMA (ecstasy) handlas för minst 1,5 miljarder euro per år, cirka 1,7 miljoner européer har använt amfetamin/metamfetamin och 2,6 miljoner prövat ecstasy under senaste året i samma åldersgrupper, enligt rapporten.

Annonser