Lägre cannabisbruk i pandemin i Nordamerika och Sverige

Cannabisanvändningen har minskat under pandemin visar nya data från drogvaneundersökningar i USA, Kanada och Sverige. Det gäller både samhällen som legaliserat och har ett förbud, skriver Staffan Hübinette i en analys.

Men samhällen som legaliserat har en betydligt högre nivå på användningen.

I USA gäller mätningen elever i High school där andelen i 12th grade som uppger att de använt cannabis senaste 30 dagarna minskat 16 procent, från 22,3 procent 2019 till 19,5 procent 2021, enligt Monitoring the Future Study.[i] Även i Sverige har en minskning skett och där användningen ligger på en betydligt lägre nivå.

 

I Kanada ökade cannabisanvändningen åren före och de två första åren efter legaliseringen i oktober 2018, men har minskat med 7 procent under 2021, enligt statistik från Kanadas regering.[ii]

 

 

Men om prevalensen minskat har frekvensen bland de som brukar cannabis varit oförändrad.

Medan 52 procent av de som brukar haft oförändrad användning har 27 procent en ökad frekvens och 21 procent en minskad frekvens. Andelen som ökat frekvensen i bruket är störst bland unga.

Totalt uppger 18 procent av de som de använt senaste 12 månaderna att de har en daglig användning och sju procent 5-6 gånger per vecka.[iii]

När det gäller mängden konsumerad cannabis har närmare hälften av användarna ökat mängden använd cannabis under pandemin.[iv] Av de som uppger en ökad mängd är andelen störst bland 16-19 åringar med 46 procent följt av 20-24 årsgruppen med 40 procent och 25 år och äldre med 25 procent.

Dessa data tyder på att den minskade användningen främst skett bland mer sporadiska användare och äldre medan en ökning av frekvensen i användning och mängd främst skett bland mer regelbundna användare och unga.

Trenden när det gäller prevalens är densamma i Sverige där cannabisanvändningen minskat med 13 procent under 2020 och 2021, men där bruket i Sverige ligger på en avsevärt lägre nivå.[v] Medan 22 procent i Kanada uppger att de använt cannabis senaste 12 månaderna är det 2,6 procent i Sverige. Men motsvarande frekvensmätningar görs inte i Sverige och vi vet därför inte hur mönstret ser ut här.

En trolig förklaring till minskningen i cannabisanvändningen under 2020-2021 är att den är en effekt av pandemin. Om den effekten blir bestående och trenden fortsätter neråt eller om den åter vänder upp när pandemins effekter avtagit återstår att se.

 

• Fotnoter: [i] Monitoring the Future Study 2021.
[ii] Canadian Cannabis Survey 2021.
[iii] Canadian Cannabis Survey 2021.
[iv] Imtiaz, Sameer, et al. 2021. Cannabis Use During the COVID-19 Pandemic in Canada: A Repeated Cross-sectional Study.
[v] Folkhälsomyndigheten 2021.

Annonser