Big Marijuana puffar på trots vapinglarm och pandemi

WASHINGTON Varken larmrapporterna om dödsfall från e-cigaretter med THC eller coronapandemin har påverkat cannabisindustrin i USA särskilt mycket. I bägge fallen har ”Big Marijuana” i stort sett återhämtat sig ekonomiskt.

I en artikel i cannabisindustrins nättidning Marijuana Business Daily rapporteras att försäljningen av vaping-produkter – THC-koncentrat och e-cigaretter, vaporizers ­– gick ner kraftigt sommaren och hösten 2019. Orsaken var larmrapporterna om att vejpandet särskilt med THC (den rusgivande substansen i cannabis) hade orsakat tusentals lungkollapser, EVALI  (E-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury).

I en graf visas försäljningen av vaping-produkter i fyra delstater som legaliserat cannabis. Under juni 2019 såldes till exempel för 70 miljoner dollar i Kalifornien, vilket utgjorde hela 31 procent av den totala cannabismarknaden. I Colorado var junisiffrorna 23 miljoner dollar i omsättning och 19 procent av marknaden. I båda delstaterna sjönk bägge parametrarna direkt efter den första rapporten om dödsfall i EVALI i augusti.

Men ett år senare, augusti 2020, hade försäljningen i Kalifornien ökat till 79 miljoner dollar per månad och i Colorado till 28 miljoner. Marknadsandelarna för vaping-produkter hade dock sjunkit eftersom omsättningen för den övriga cannabismarknaden stigit ännu mer.

Den huvudsakliga infallsvinkeln i Marijuana Business Daily är emellertid en annan. Dödfallen i EVALI är nämligen lägre i de delstater där cannabis är legaliserat. Det kan tolkas som att kunderna i större utsträckning vänder sig till legala licensierade butiker för att köpa de THC-koncentrat som ska vejpas. Detta gör man av hälsoskäl eftersom de legala butikerna har säkrare produkter. Bland annat har det visat sig att det E-vitamin acetat som tillsätts THC-oljan kan vara huvudorsaken till lungskadorna. Många cannabisföretagare menar att den tillsatsen är vanligare på den illegala marknaden.

– Det fick konsumenterna att inse att du inte kan köpa vilken vapingprodukt som helst med cannabis. Du kan inte vända dig till den svarta marknaden, säger en vaping-företagare till nätsajtens reporter.

Den studie som åberopas i artikeln är publicerad i den ansedda medicinska tidskriften Addiction.[i] Slutsatsen är att ” … EVALI-fallen har inte uppkommit från e-cigaretter eller cannabis i sig, utan snarare från lokalt distribuerad e-vätskor, eller tillsatser som är vanligast i de drabbade områdena.”

Vilka verkningsmekanismer som än ligger bakom EVALI är den ökade konsumtionen e-cigaretter ett bekymmer för de amerikanska hälsovårdande myndigheterna. Den största ökningen av antalet lungkollapser orsakade av e-cigaretter skedde på sensommaren 2019, därefter sjönk antalet nya fall. Enligt senaste uppdateringen av smittskyddsmyndigheten CDC hade fram 18 februari i år 2 807 personer blivit inlagda på sjukhus på grund av EVALI, varav 68 hade avlidit. Medianåldern var 24 år.[ii] Minskningen sedan förra hösten anses bero på olika former av regleringar och att andra tillsatser än det skadliga E-vitamin-acetat används.

En studie publicerad i amerikanska läkarsällskapets vetenskapliga tidskrift JAMA[iii] har kartlagt trenderna i konsumtionen. Man fann att ungefär 13,7 miljoner amerikaner använde e-cigaretter under 2018 vilket är kraftig ökning jämfört med två år tidigare. Andelen bland dem som rökte marijuana (THC) i e-cigaretter nästan fördubblades från 11,2 procent till 21,3 procent mellan 2017 och 2018. En annan studie visar att dödsfallen i lungkollaps framför allt drabbade de som använde THC – inte nikotin, trots att det senare är vanligare i e-cigaretter.[iv]

Amerikanska läkemedelsverket FDA varnar därför all användning av THC i e-cigaretter. Det gäller i synnerhet ungdomar och gravida kvinnor.[v] Men den varningen har alltså inte nått fram till cannabiskonsumenterna.

Inte heller coronapandemin har skakat om ”Big marijuana”-industrin särskilt allvarligt.

Möjligtvis blev det ett litet hack i den annars uppgående försäljningskurvan under våren, men i juli 2020 slogs till exempel rekord för omsättning under en månad i både Colorado, Illinois och Ohio, rapporterar MjBizdaily.

• Fotnoter: [i] Friedman (2020) Association of Vaping‐related Lung Injuries with Rates of E‐cigarette and Cannabis Use across US States.

[ii] https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html#latest-information

[iii]  Obisesan et al (2020) Trends in e-Cigarette Use in Adults in the United States, 2016-2018. JAMA Intern Med. 8 sept.

[iv] Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products. CDC  2019-12-20.

[v] https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/vaping-illness-update-fda-warns-public-stop-using-tetrahydrocannabinol-thc-containing-vaping

Etiketter:

Annonser