Ökat marijuanabruk i hela USA

WASHINGTON DC Användning av marijuana fortsätter att stiga i USA. Det kan utläsas av nya drogvanesiffror från USA:s hälsodepartement. Mest stiger konsumtionen i gruppen 26 år och äldre. I delstaten Colorado som legaliserade cannabis 2014 ligger siffrorna betydligt högre än rikssnittet.

Den nya årliga rapporten från Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA, pdf-fil, 114 sidor) som ges ut av USA:s hälsodepartement (HHS)[i] visar att bruket av cannabis har ökat sedan 2002. Runt 1980 var förekomsten bland unga betydligt högre[ii], men dåtidens cannabis var inte alls lika russtark, det vill säga THC-halten var mycket lägre.

Den kraftigaste ökningen redovisas i rapporten för åldersgruppen 26 år och äldre. År 2002 hade 4,0 procent använd cannabis under den senaste månaden jämfört med 10,2 procent 2019. Övriga illegala droger och alkohol ligger kvar på ungefär samma nivå under perioden, medan tobaksrökningen minskat.[iii]

ur SAMHSA 2020

För den yngsta åldersgruppen 12-17 år var prevalensen senaste månaden högre år 2002 (8,2 procent), jämfört med 7,4 procent 2019. Däremot uppvisar gruppen amerikaner med det mest omfattande bruket, 18-25-åringar, en stadigt stigande tendens från 17,3 till 23,0 procent under samma period.

Både tobak och alkohol har minskat betydligt i dessa båda ungdomsgrupper. Samma nedgång och liknande nivåer av alkohol och tobak ser man bland svenska ungdomar.

Däremot är skillnaden mellan USA och Sverige stora när det gäller cannabis. Svenska skolelever har högst en fjärdedel så stor konsumtion. Två procent av elever i årskurs 9 och fyra procent av gymnasieungdomar i årskurs 2 har använt cannabis senaste månaden.[iv]

I delstaten Colorado, som var först att legalisera cannabis 2014, dock med en åldersgräns på 21 år, har hela 37 procent av gruppen 18–25-åringarna använt drogen senaste månaden medan 14,8 procent har gjort det dagligen. För 26-åringar och äldre har 18,8 procent använt senaste månaden.

Samtidigt diagnosticeras idag 10,9 procent av alla Coloradobor över 18 år ha problematisk droganvändning, Substance Use Disorder (SUD) – det som tidigare kallades missbruk eller beroende. USA-genomsnittet för SUD ligger på 7,7 procent.[v]

SAMSHA:s drogvanestatisik sammanställs varje år, omkring 67 500 amerikaner (från 12 år och äldre) intervjuas i alla 50 delstater.

• Fotnoter: [i] Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States: Results from the 2019 National Survey on Drug Use and Health https://store.samhsa.gov/product/key-substance-use-and-mental-health-indicators-in-the-united-states-results-from-the-2019-national-survey-on-Drug-Use-and-Health/PEP20-07-01-001?referer=from_search_result

[ii]  Ulf Guttormsson, CAN (2017)  Konferens om cannabis; risker och åtgärder. Nationella cannabisnätverket PP-presentation

https://docplayer.se/48424503-Ahorarkopior-fran-konferens-om-cannabis-risker-och-atgarder-den-25-april-2017-nationella-cannabisnatverket-ulf-guttormsson.html

[iii] Tabellbilagahttps://www.samhsa.gov/data/report/2019-nsduh-detailed-tables

[iv] Skolelevers drogvanor 2019. CAN. https://www.can.se/publikationer/skolelevers-drogvanor-2019/

[v]  Elinore F. McCance-Katz, Power Point- presentation: https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt29392/Assistant-Secretary-nsduh2019_presentation/Assistant-Secretary-nsduh2019_presentation.pdf  bild 38

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser