E-cigg med THC skördar fler dödsoffer i USA

WASHINGTON Att konsumera cannabis med en vaporizer eller e-cigarett, blir allt vanligare och farligare. Nya siffror från USA visar stigande dödstal och många svåra lungskador – till december minst 54 dödsfall och över 2.500 akuta lungskadade. E-ciggbruk ökar oroväckande bland tonåringar, visar nya data.

En studie presenterad i december av National Institute on Drug Abuse. NIDA visar att allt fler amerikanska ungdomar inhalerar marijuana via vaporizer, e-cigarett. Andelen 18-åringar som gjort det senaste månaden har stigit från fem till 14 procent mellan åren 2017 till 2019. Bara under det senaste året har ökningen nästan fördubblats.[1]

ur CDC:s film om ökat bruk av e-cigaretter bland tonåringar.

NIDA´s chef oroas över att många unga nu lockats börja ”vejpa”.
– Tonåringar är tydligen attraherade av vejping-produkter, som ofta är koncentrerad mängd av droger förtäckta som elektroniska prylar, säger professor Nora Volkow i en kommentar.

Den federala smittskyddsmyndigheten, CDC, och läkemedelsmyndigheten FDA är bekymrade eftersom vejping kan vara extra farligt för lungorna, inte mindre farligt som man trott tidigare. De tidiga symtomen är hosta, andningssvårigheter, illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré och utmattning.

Statistik från sjukhusens akutmottagningar som samlas in av CDC visar att man från 2017 fram till 20 december ifjol tagit emot 2.506 fall av akuta lungskador över hela USA orsakade av e-cigaretter. 54 dödsfall har konstaterats i sammanlagt 27 delstater. (Se även tidigare Drugnews-artikel om första svenska fallen).

I de allra flesta fall har patienterna använt THC. Nikotin är inte lika vanligt. Det är inte enstaka cannabisproducenter eller varumärken som ligger bakom, utan patienterna har använt många olika vejping-produkter som innehåller THC. Antal insjuknade har dock minskat under de senaste månaderna.

En annan gemensam nämnare för de som fått lungskador och de som dött av skadorna är förekomsten av Vitamin E-acetat. Det är en syntetisk form av Vitamin E vilket tillsätts som förtjockningsmedel i de THC-fyllda oljorna till en e-cigarett. De exakta verkningsmekanismerna bakom lungskadorna är ännu oklara. CDC och FDA avråder från all användning av e-cigaretter.

Video från amerikanska smiddskyddsmyndigheten CDC:
https://www.youtube.com/watch?v=5aLiIrPQnAc

Smittskyddsmyndigheten har producerat en video som förklarar varför e-cigaretter blivit så populära bland ungdomar. Dels är det reklamen, dels att man tillsatt smakämnen. Ovanpå det kommer att de innehåller beroendeframkallande substanser som specialpreparerad nikotin och THC. Det är samma metoder som tobaksindustrin använt sig av för att för att fler unga ska röka cigaretter. Men medan tobaksrökningen idag minskat bland amerikanska ungdomar så ökar marijuanarökningen och då särskilt via e-cigaretter.

Det dominerande företaget för vejpingprodukter är Juul, grundat 2015, som redan har en årlig omsättning på två miljarder dollar och 1500 anställda. I en artikel i New York Times anklagas Juul för att fått en hel generation tonåringar att fastna i ett beroende.

Rapporterna om lungskador och dödsfall har emellertid inneburit ekonomiska bakslag för Juul och andra företag som tillverkar vejpingprodukter. Särskilt från delstaterna Kalifornien, Colorado, Nevada and Washington, kommer rapporter om avskedanden på grund av vikande försäljning (ex i Mjbiz Daily).

• Fotnot: Studie [1] Miech et al (2019) Trends in Reported Marijuana Vaping Among US Adolescents, 2017-2019. JAMA. Research letter 2019-12-17

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Etiketter:

Annonser