Dyrare cannabis under pandemin

Under coronapandemin har tillgången på cannabis minskat i landet. Särskilt för hasch som haft minskat utbud och stigande priser, medan andra narkotikasorter påverkats i mindre utsträckning, visar polisens rapportering till CAN.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning får två gånger per år in rapporter från landets 27 polisområden och gör en årsrapport över förändringar av priser (i gatuled och grossistled) och tillgänglighet i gatunivå för olika illegala preparat. Den nu aktuella extra analysen (publicerad i tidskriften Alkohol&Narkotika) vid halvåret har forskarna gjort för att se hur tillgången har påverkats av pandemin.

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Eveline Johnsson

– Flera indikatorer pekar på att det har varit en minskad tillgång på cannabis med ökade priser under första halvåret. Gatupriset på hasch har ökar cirka 25 procent och grossistpriset med cirka 40 procent första halvåret, även priser på marijuana har ökat, men inte lika påtagligt, säger Ulf Guttormsson, forskare och avdelningschef på CAN, till Drugnews.

Ifjol var gatupriset på hasch cirka 100 kronor per gram och marijuana cirka 115 kronor/gram i Sverige och har alltså gått upp i pris, fast olika mycket. Dessutom har den hasch som funnits varit av sämre torrare kvalitet.

Att hasch påverkats mer av ett Europa med mer stängda gränser under pandemin tror han beror på att de långa transporterna från Marocko – där drogen främst produceras – varit svårare att genomföra med lastbil och personbilar. Medan transportvägar för andra droger, såsom kokain från Sydamerika varit mer intakta.

Dessutom var det brist på hasch i Europa redan före coronaviruset efter stora beslag gjorts, bland annat i Spanien.

• Varför ökade priser på marijuana inte lika mycket?
– Kanske för att det förekommer viss inhemsk odling och produktion i Sverige och övriga Europa, vilket har hållit nere prisökningen något, säger Guttormsson.

Svenska polisens narkotikabeslag första halvåret är inte presenterade än, men norska polisen rapporterar halverat antalet haschbeslag och en tredjedel nedgång i mängd. Svenska tullen har samtidigt under första halvåret beslagtagit mer cannabis och kokain i särskilt godstrafiken jämfört med ifjol.

– Det blir spännande att se i höst om pandemieffekten hänger kvar. Men Öresundstrafiken har börjat öppnat igen med tåg och bilar för persontrafik och kanske ökar smuggling av mindre mängder över bron, som ökar tillgången, säger Ulf Guttormsson.

Tillgången på andra droger som kokain, ecstasy och amfetamin förändrades inte lika markant som för cannabis i våras och har i sommaren börjat återgå till mer ”normal läge”, enligt polisens rapporter.

Godstrafiken med långtradare och fartyg har samtidigt påverkats mindre, vilket gör att även smuggling av större mängder annan narkotika har kunnat fortgå mer. EU:s narkotikamyndighet EMCDDA tror att lokala restriktioner med social distansering och utegångsförbud haft en större påverkan på narkotikamarknaden.

Annonser