Stora tullbeslag ifjol trots pandemin

Trots att resandetrafiken minskade när coronapandemin slog till, så gjorde Tullverket 2020 stora beslag – rekordmycket cannabis, mer kokain, alkohol och vapen stoppades – efter ökat fokus på godstrafiken. ”Men det krävs fler tullare om vi ska klara gränskontrollen framöver”, menar tullfacket.

När gränser stängdes och privatresande minskade i mars ifjol, så ställde såväl smugglare som tullen om fokus. Kontrollen av godsflödet, som fortsatte strömma in, fördubblades av tullen.

– Kriminella grupperingar har anpassat sig och utnyttjar i större utsträckning handelsflödet för smuggling. Men även vi har anpassat oss. Vi har ställt om vårt kontrollarbete och gjort stora beslag trots pandemin, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson i en kommentar.

Och det har gett resultat:
cannabisbeslagen mer än tredubblades i mängd, från drygt 1,1 ton år 2019 till nära 3,9 ton (varav hasch 3139 kg och marijuana 759 kg). Smuggling i år har fortsatt – i månadsskiftet stoppades två lastbilar med totalt cirka 700 kilo cannabis vid Öresundsbron.
• kokain sexdubblade beslag från 43 kilo år 2019 till 216 kilo ifjol.
alkoholbeslag/omhändertagen dryck ökade från 450 000 liter till 508 000 liter ifjol, stora beslag i tunga trafiken. Mest ökade sprit med över 22 procent (till nära 73 700 liter).

Totalt gjordes ifjol 6 486 narkotikabeslag av tullen, varav drygt hälften i post- och kurirflödet (3555 beslag).
Tullens beslag av heroin minskade ifjol (från nära 60 kilo till 22 kg), ecstasy kraftigt ner både vad gäller pulver och tabletter, LSD minskade till cirka 7200 tabletter, medan växtdrogen khat minskade från 12,4 ton till drygt 3,5 ton.Amfetamin minskade från 216 kilo till 334 kilo. Men metamfetamin ökade från 0,5 kilo till fem kilo. Opioidläkemedlet Tramadol minskade från nära 975 000 tabletter till 382 000 tabletter.

Beslag av tobak gick ner från 42,6 miljoner cigaretter till 26 miljoner ifjol, (bl. a då Baltikumtrafiken, där mycket tobak smugglas, drogs ner). Tullen stoppade rekordmånga skjutvapen, 142 vapen ifjol, jämfört med 58 skjutvapen året före.

Tulledningen är nöjd och pekar på att samhällsnyttan ökat kraftigt till rekordstora summan 3,4 miljarder kronor. Det är en beräkning av gjorda beslag som aldrig kom ut och ställde till skada i samhället, (ex vård och sociala kostnader).

Foto: Tullverket

Att tullen kunnat flytta över personal till att kontrollera tunga godstrafiken är alltså en förklaring till de förhållandevis goda resultaten under pandemin. Men även att man blivit fler.
Kanske tullen borde arbeta mer så även framåt, undrar SVT?
– Ja, vi behöver vara mer i det tunga flödet. Men då resandet börjar igen då måste vi också vara där, vi kan inte lämna det fältet fritt, svarar tullchefen Charlotte Svensson.

Tullverket har anställt fler efter resurstillskott från regeringen, från cirka 1800 år 2017 till cirka 2 200 årsanställda idag. Men tullfacket menar att ännu fler behövs för att klara målet 500 fler i yttre tjänst för att klara gränskontrollen – vid Öresundsbron, hamnar, flygplatser och vägar etc även efter pandemin.

Johan Lindgren, Tull-Kust. Foto: Drugnews

– Vi måste bli mer tillgängliga och synliga i alla flöden där varor fraktas. Vi kan avlasta polisen genom att stoppa vapen och narkotikan vid gränsen som därmed inte når gängen som slåss om marknader och drogintäkter, säger Johan Lindgren, ordförande för Tullkust till Drugnews.

Han anser att regeringen i höstbudgeten måste tillföra extra resurser till Tullverket för att inte ambitionen om en skärpt gränskontroll ska gå i motsatt riktning.

Ska tullen dessutom få utökat uppdrag att börja kontrollera även utgående trafik och hindra att stöldgods förs ut ur landet, som flera partier kräver, så behövs än mer pengar och personal.

– Skulle vi finnas både i in- och utgående trafikflödet, så kan vi behöva bli 1500 fler tullare. Annars går inte ekvationen ihop, enligt Tullfackets ordförande.

Ett lagförslag om att tullpersonal ska få kvarhålla misstänkt stöldgods och personer på väg ut ur landet tills polis anländer väntas komma under våren.

Fotnot: Tullverkets beslagstatistik 2020, även regionvis (pdf-fil, 301 sidor).

Annonser