EU: miniguider för möta drogproblemen

LISSABON EU:s narkotikamyndighet börjar nu släppa flera miniguider med försök till svar och råd om hur möta olika aktuella drogproblem inom unionen. Och ta fram handlingsplaner och genomföra hälso- och sociala svar på utmaningarna.

Vilka är de mest effektiva behandlingsalternativen för cannabisproblem? Hur kan man reagera på nya kokainbruks-trender? Hur förhindra ickemedicinsk användning av läkemedel?

Det är exempel på frågor som tas upp i en ny samling med miniguider som börjar lanseras från idag, måndag, av EMCDDA. Guiderna släpps i fyra på varandra följande buntar mellan oktober 2021 och början av 2022.

EU-miniguider om droger

Med fokus på användningsmönster, skador, inställningar och särskilt utsatta grupper av olika droger. Tillsammans utgör de EU:s narkotikamyndighetens senaste översikt om åtgärder och insatser som idag finns tillgängliga för bemöta negativa konsekvenser av olaglig droganvändning.

I oktober handlar guiderna om specifika mönster som täcker cannabis, läkemedel, opioider, blandmissbruk, centralstimulerande droger och nya psykosociala substanser.

De släpps en varje dag denna vecka. På tisdag en om cannabis, som på en EU-konferens nyligen kom fram till ökat och används mer och av russtarkare sorter (THC-halt) i Europa än för tio år sedan. Erbjudande av behandling olika i länderna, hade ändå ökat, men från 2015 tillgång på vård planat ut, (se Drugnews-artikel).

Alexis Goosdeel, EMCDDA

– EMCDDA är engagerat i att hjälpa beslutsfattare och praktiker med att planera och genomföra policys och program som bidrar till ett hälsosammare och mer säkert Europa. Och ge verktyg till möta både dagen och morgondagens narkotikaproblem, säger EU:s narkotikabyråns direktör Alexis Goosdeel i en kommentar i samband med lanseringen av första miniguiderna.

Annonser