Nyktrare Sverige under pandemin

Pandemiåret 2020 sjönk svenskarnas självrapporterade alkoholkonsumtion med nära sju procent i Sverige, jämfört med året före. Andelen i befolkningen som inte drack alls ökade något, medan äldsta åldersgruppens konsumtion ökade något (+4 proc.).

Det visar en ny rapport om svenskarnas alkoholvanor från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, över åren 2004 till 2020.
– Jämfört med föregående år sjönk konsumtionen med närmare sju procent under 2020. Minskat utlandsresande, smugglande och socialt umgänge, liksom färre krogbesök till följd av restriktioner under pandemin, har lett till lägre konsumtion överlag, säger Ulf Guttormsson, rapportförfattare och avdelningschef på CAN, till Drugnews.

Statistiken stämmer väl överens med en tidigare CAN-rapport i år om totala alkoholkonsumtionen och dess källor, som visat att Systembolaget har ökat sin marknadsandel, medan alkohol från restauranger, smuggling och resandeinförsel minskade kraftigt. Detta trots att flera befarat att nya pandemisituationen med restriktioner och nedstängningar skulle leda till mer isolering och tröstdrickande.

Graf ur CAN-rapporten

Den nya studien har främst tittat på olika gruppers dryckesvanor och baseras på självrapportering. Den visar att alkoholkonsumtionen ifjol sjönk i tre av fyra studerade åldersgrupper, bland såväl de yngre som de i medelåldern. Och minskade ungefär lika mycket bland kvinnor som män, även om fortfarande män dricker nära dubbelt så mycket som kvinnor. (Mäns drickande består till 52 procent av öl medan kvinnor föredrar vin, 67 procent av konsumtionen).
Studien visar även att alkoholkonsumtionen fortsätter utjämnas i landet, främst genom att den sjunker i storstadsområdena som traditionellt tidigare druckit mer.

Och andelen tillfrågade personer som inte drack alls månaden före de intervjuades hade ökat ett par procentenheter till 25 procent, (män 22 proc. och kvinnor 27 proc.), jämfört med 2019.

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Eveline Johnsson

• Drugnews: har Sverige blivit nyktrare under pandemin?
– Ja, det kan man absolut säga. Vi dricker ju de facto mindre överlag. Men det beror nog mer på att alkohol en tid var svårare att få tag på och färre tillfällen att träffas – för de flesta är det nog en social handling, än att fler blivit nykterister, svarare Ulf Guttormsson.

En grupp som dock inte hängt med i nedgången är de äldre, gruppen 65-84-åringar ökade tvärtom sin årskonsumtion fyra procent under fjolåret.
– Det beror främst på att de tar med sig sina alkoholvanor som de haft tidigare i livet. Alltså det är helt enkelt nya generationer idag i den äldre gruppen idag. Men det är ändå lite överraskande att deras konsumtion ökade och inte minskade under pandemin, säger han.

De äldre ansågs ju mer sårbara och uppmanades mer sitta hemma mer under pandemin. Men enligt CAN:s studier utnyttjade särskilt äldre personer Systembolagets tjänst med hemkörning av alkohol ifjol.

Frågan är vad som kommer hända när nu restriktionerna alltmer lyfts bort och nöjesställen och krogar öppnas fullt ut igen? Guttormsson tror att det nog blir en återgång till mer restauranginköp och resande, smuggling och privatinförsel av billigare EU-drycker och en något ökad konsumtion igen.

– Systembolaget kan nog behålla sin högre marknadsandel när köpmönstret ändrats. En del kunder har nog upptäckt det är praktiskt och prisvärt med stort utbud på hemmaplan och slippa besväret att åka utomland och släpa hem lådor med öl och annat, säger Ulf Guttormsson på CAN.

• Fotnot: Rapporten ”Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004-2020” från CAN (pdf-fil, 47 sidor). Under åren har totalt 265 000 personer mellan 17 – 84 år besvarat frågor om sina dryckesvanor, år 2020 deltog nära 14 700 personer. Svarsfrekvensen var bara 33 procent (men 4 proc högre än 2019), och har viktat med metodförändringar för att få en bättre rättvis bild. Även utbildningsnivå och gruppen utlandsfödda ingår numer.

 

Annonser