Norska gränsköp av alkohol störtdök

Norrmännens gränshandel av alkohol i Sverige sjönk med hela 75 procent år 2020 när pandemin slog till, visar ny CAN-rapport. Detta efter att ökat kraftigt under flera år. Handeln kommer troligen öka igen när reserestriktionerna nu tas bort.


Åren före pandemin stod norska alkoholköpen för cirka 5 procent av Systembolagets totalförsäljning, men gick ner till 1 procent under första pandemiåret.
De norska alkoholköpen hade öka flera år i rad till 2,6 miljoner liter omräknat i ren alkohol år 2019 (+21 procent jämfört med 2016). Till att minska till 0,6 miljoner liter första pandemiåret 2020. Minus tre fjärdedelar!

Ulf Guttormsson, CAN. Foto: Eveline Johnsson

– I mars 2020 halverades nivån av de norska alkoholköpen som en följd av de reserestriktioner som då infördes på grund av pandemin, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, en av rapportens författare.

Under resterande nio månader 2020 var gränshandeln i snitt bara en dryg tiondel jämförelse med samma period året före. Och istället ökade registrerade alkoholförsäljningen hemma i Norge (hos Vinmonopolet och livsmedelsbutiker som säljer starköl) med nära 20 procent det året.

Det är särskilt i de svenska gränskommunerna – särskilt Strömstad där cirka hälften av köpen gjorts – som törstiga norrmän tidigare handlat betydligare billigare på grund av den höga norska punktskatten. Sprit är cirka 25 procent billigare i Sverige, vin 35 procent och öl nära hälften billigare än i Norge. Vin har utgjort över hälften av norrmännens köp.

Det är dock inte alkohol som främst drivit på de norska köpresorna till Sverige, utan mer dagligvaror, som mat, läsk och godis (norsk sockerskatt är hög). Men alltså även tobak och alkohol är billigare i grannlandet och slunkit med när de ändå var över gränsen.

Men gränshandeln i mataffärer och av alkohol i systembutiker och ombud i Sverige minskade alltså kraftigt med pandemin.

• Drugnews: inte så oväntat väl att gränshandeln av alkohol minskade när gränserna stängde?
– Nej, möjligen är jag förvånad att det förekom någon handel alls, cirka 10 procent mot tidigare, men viss trafik över gränsen med yrkesförare och pendlare har ju fortsatt och som kanske köpt med sig, säger Ulf Guttormsson.

Nu är restriktioner på väg bort och covidpassen från icke EU-länder tas bort i slutet av månaden. Då är frågan om vad som händer med gränshandeln igen?
– Jag tror att gränshandeln tar fart igen och återgår till tidigare nivåer, men man vet inte säkert. Norrmännen kan ju ha skaffat sig andra normalvanor, vi får se, säger Ulf Guttormsson.

Inledningsvis tänkte CAN även följa finländare och danskars alkoholköp på Systemet, men dessa visade sig vara marginella, cirka tio procent vardera jämfört med den betydligt större norska.

Ny CAN-rapport

CAN-rapporten ”Norsk gränshandel med alkohol i Sverige 2016–2020” (pdf-fil, 25 sidor), Författare: Ulf Guttormsson, Viktoria Åström & Björn Trolldal. Som norska alkoholköp har inkluderats köp med norska kontanter och betalkort och norska beställningar hos systemombud i de 23 svenska gränskommunerna.

Annonser