Alkoholnotan 100 miljarder i Norge

OSLO Norrmännens alkoholvanor kostar landet uppåt 100 miljarder norska kronor (ca 107 miljarder i svenska kronor) årligen, enligt en rapport om ekonomiska konsekvenserna.


Det är analysbyrån Oslo Economics som på uppdrag av Actis – norska nykterhetsrörelsens samarbetsorgan – beräknat samhällskostnaderna. Rapporten uppskattar kostnaderna för staten till mellan 80 0ch 100 miljarder norska kronor per år.
Ungefär lika hög blev en beräkning av alkoholens samhällskostnader i Sverige som landade på 103 miljarder kronor beräknat för år 2017, (gjordes av företaget Rambol – pdf-fil – på uppdrag av Systembolaget).

Den norska alkoholnotan fördelas på mellan 68 – 78 miljarder norska kronor i förlorad hälsa och livskvalitet; 10 – 13 miljarder i sjukfrånvaro och minskad produktivitet; mellan 1,4 och 7 miljarder i kostnader för vård och omsorg; och mellan 1,5 och4 miljarder i resurser i andra samhällssektorer.

Cirka 35 procent av norrmännen över 18 år dricker alkohol varje vecka. Men det är inte bara konsumenterna som drabbas av alkoholens baksidor. Enligt Oslo Economics beräkning så kan mellan 9,2 – 17,2 miljarder norska kronor hänföras till sämre hälsa och livskvalitet för anhöriga av totalkostnaden på uppåt 100 miljarder.

Inger Lise Hansen. Foto: Actis

Actis menar att stora besparingar skulle kunna göras genom förebyggande insatser på alkoholområdet.
– Att minska alkoholkonsumtionen ger en stor ekonomisk vinst. Rapporten visar att det är långt billigare att förebygga genom att föra en ansvarsfull alkoholpolitik än att betala priset för en hög alkoholkonsumtion i efterhand, säger generalsekreterare Inger Lise Hansen i en kommentar.

Och priset för alkoholen i Norge skulle istället omräknat kunna räcka till cirka 30 nya Munch-muséer eller tre vinter-OS i Kina – årligen, menar Actis.

Norska regeringen vill försöka minska
den skadlig alkoholkonsumtionen i landet med tio procent till 2025. Actis menar att nya rapporten visar att det skulle ge fördelar som bättre folkhälsa, färre alkoholrelaterade skador och dödsfall och bättre livskvalitet för närstående. Men också ge stora ekonomiska vinster för samhället.

• NARKOTIKAN/ Oslo Economics har tidigare även beräknat narkotikans kostnader i Norge och notan blev 35 miljarder norska kronor (cirka 37,5 miljarder i svenska kronor) per år, enligt rapporten som släpptes ifjol, som Accent skrev om. De mänskliga kostnaderna ej inräknade.

Annonser