Unga dricker mindre under pandemin

En av fem tillfrågade svenskar konsumerar mindre alkohol under coronakrisen, visar en enkät från Systembolaget. Störst är nedgången i åldersgruppen unga vuxna som dricker 30 procent mindre.

Enkäten har gjorts av Novus på uppdrag av Systembolaget för att undersöka hur alkoholvanorna har påverkats under pandemin. 13 000 svenskar i åldrarna 17 till 84 år har intervjuats från april 2020 till januari 2021.

En av tio har ökat sin konsumtion, medan de flesta (70 procent) svarar att de inte ändrat sin alkoholkonsumtion alls.

– Det mest tydliga resultatet är att de flesta har inte ändrat sin alkoholkonsumtion. Och att det är fler som minskar sin konsumtion än som ökar den säger Anna Raninen, forskningsansvarig På Systembolaget, till SR Ekot.

Skillnader i åldresgrupper i förändrade alkoholvanor. Systembolagets graf

En femtedel av samtliga hade minskat sitt drickande, enlig enkäten. Det är särskilt unga i gruppen 17 till 29 år som dricker betydligt mindre (ca -30 procent). I den gruppen har samtidigt både fler ökat och fler minskat sin konsumtion, medan de i äldre åldersgrupper har ändrat dem mindre.

Samtidigt så ökade Systembolaget sin alkoholförsäljning med tolv procent under fjolårets tre första kvartal. Förklaringen är att både privatinförsel vid utlandsresor och inköp av alkoholdrycker på restaurang har minskat kraftigt under pandemin och istället handlar fler hos detaljhandelsmonopolet.

I december hade bara tre procent varit utomlands senaste månaden, jämfört med cirka 18 procent en ”normal” decembermånad, enligt enkäten.

Sedan coronarestriktioner skärptes på krogar och andra serveringar i höstas, så minskade andelen som druckit alkohol där från cirka 40 procent i juli till cirka 15 procent i december, enligt enkäten.

I november beslutade regeringen om alkoholförbud på krogar och barer efter klockan 22 och i december redan efter klockan 20. Remisstiden på förändringar och förlängningar framöver går ut på tisdag. Förslag från alkoholforskare om att Systemet ska stängas tillfälligt på lördag har väckts då det finns en tydlig koppling mellan alkohol och virusspridning.

IOGT-NTO framför i sitt svar att förlängt alkoholstopp behövs med tanke på riskerna för en tredje virusvåg. Organisationen vill även se fler åtgärder, såsom ”en begränsning av Systembolagets öppettider”, enligt Accents nättidning.

Annonser