Systembolaget säljer mer i pandemin

Systembolaget säljer mer alkoholdrycker under coronakrisen och så även i juli, då försäljningsvolymen ökade 14 procent jämfört med samma månad ifjol. Sprit och öl ökar mest. Men totalt dricker inte svenskarna mer eftersom andra inköpskanaler begränsats.

Under sommarmånaden juli steg försäljningsvolymen av sprit hela 25,9 procent, öl 16,5 procent, vin 11,3 procent och cider/blanddrycker +3,3 procent på Systembolaget, rapporterar TT.

Det förvånar inte bolagets ledning, som redan under våren sett en rejält ökad försäljning, första halvåret ökade försäljningen av alkohol med elva procent (270,9 miljoner liter), varav andra kvartalet hela 15 procent, jämfört med samma period ifjol. Nettoomsättningen ökade januari till juni till drygt 17 miljarder kronor, enligt delårsrapporten.

– Med covid-19 har flera andra stora inköpskanaler när det gäller alkohol begränsats. Därför har man flyttat sina inköp så att anskaffningen sker hos oss i stället för på restauranger, barer eller utomlands, säger vd Magdalena Gerger till TT.

Det har höjts varningar för att coronapandemin lett till ökat drickande hos befolkningen, men enligt en studie från Norstat, på Systembolagets uppdrag, om befolkningens alkoholvanor svarar 69 procent att de inte ändrat konsumtionen. Tio procent uppger att de dricker mer, medan 18 procent dricker mindre.

Även en specialrapport av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) om alkoholen under coronakrisen i våras visade att systembutiker sålde tio procent mer i mars och april, men att svenskarnas totala konsumtion och inköp minskade sju procent. Framförallt resandeinförseln och krogförsäljning av alkohol har under våren gått ner kraftigt.

Systembolaget tror att försäljningen kommer att fortsätta öka under hösten om inte reserestriktioner ändras kraftigt mellan länder.

Foto: Drugnews

CORONARAPPORT/ Att alkohol utgör en större riskfaktor under samhällskriser framgår av en studie som Ramboll gjort på uppdrag av Systembolaget. Analysföretaget har tidigare beräknat alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser till cirka 103 miljarder kronor för året 2017.

Och i en ny rapport konstateras att alkohol riskerar förstärka negativa effekter under coronakrisen, särskilt gäller det för de som redan dricker riskabelt och deras närstående, bl a kvinnor och barn. Samband finns mellan arbetslöshet och ökat alkoholdrickande – tristess, korttidspermittering, oro för framtiden och mer distansarbete hemifrån och färre sociala kontakter bryter vardagliga rutiner.
Men även om risker och negativa effekter är flera, så bedöms de kunna mildras genom exempelvis statliga arbetsmarknadsåtgärder och ökat stöd till civilsamhället och beroendevården, enligt rapporten Alkohol – en riskfaktor vid samhällskriser”, (pdf-fil, 30 sidor).

Annonser