Systemet sålde rekordmycket ifjol

Kundtrycket är stort på Systembolaget under pandemin som påverkat svenskarnas köpmönster av alkohol. Försäljningen ifjol ökade hela 11 procent och intäkterna ökade 14 procent, visar detaljhandelsmonopolets bokslut.


Dryckesförsäljningen ökade till 569 miljoner liter, varav starksprit 24,5 miljoner liter (+19 procent jämfört med året före), vin 223,9 miljoner liter (+9 proc.), starköl 293,9 milj. liter (+13 proc.) och cider och blanddrycker 23,9 miljoner liter +7 proc.).

Men svenskarnas alkoholdrickande totalt verkar dock ändå inte ha påverkats särskilt mycket, (enligt enkät nyligen som Drugnews redovisat). Snarare fler som har minskat än ökat sin konsumtion. Förklaringen är att när privatinförsel av alkohol minskat kraftigt när gränserna stängts och krogar säljer mindre efter restriktioner, så vänder sig kunderna mer till systembutikerna.

Magdalena Gerger, vd Systembolaget. Foto: Drugnews

Där har stundtals köer ringlat lång utanför och införts coronaregler med vaktövervakade insläpp och plastskärmar vid kassorna. Kundbesöken ökade två procent till 129,2 miljoner besök.

– Det annorlunda året har gjort att vi snabbt behövt ställa om för att bidra till minskad smittspridning och leverera säkra kundmöten. Glädjande är att många kunder har anpassat sitt köpmönster utifrån vår uppmaning att handla på andra tider och besöka butiken ensam. Vi har också sett en ökad andel kunder som handlar via online-butiken, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger i ett pressmeddelande.

ur Systembolagets bokslut för 2020

Alkoholfria drycker har dock för första gånger på länge minskat, nedgång med 15 procent till 3,1 miljoner liter på Systembolaget. Orsaken kan – enligt bokslutskommunikén – vara att under pandemin har färre stora sammankomster ordnats där alkoholfria alternativ vanligtvis brukar erbjudas.

Systembolaget hade alltså rekordförsäljning ifjol och nettoomsättningen ökade 14 procent till 36,7 miljarder kronor. Rörelseresultatet var 542 miljoner kronor, en stark ökning jämfört med året före, (229 miljoner kr år 2019).

Kunderna är fortsatt nöjda med Systembolaget och 76 procent av befolkningen stöder alkoholmonopolets ensamrätt. Ålderskontrollen verkar fungera väl. Regelbundna kontrollköp görs i systembutiker med personer i åldrarna 20-24 år och 95 procent av dessa ombads ifjol visa legitimation.

• Fotnot: Systembolagets bokslut 2020 (pdf-fil, 16 sidor). Den ökade systemförsäljningen mätt i liter ren alkohol per capita har ökat något jämfört med året före, men ännu inte angetts i en siffra.

 

Annonser