Svenskar dricker mindre i pandemin

Även om Systembolaget säljer betydligt mer under pandemin, så sjönk alkoholkonsumtion i Sverige med sex procent ifjol till drygt 8,5 liter ren alkohol per invånare. Det visar preliminära siffror från CAN.

Rapporten Alkoholkonsumtionen under pandemiåret 2020 – Preliminära uppgifter” (pdf-fil, 7 sidor) släpptes i onsdags.

Alkoholforskaren Björn Trolldal. Foto: Eveline Johnsson

– Minskningen beror framför allt på en kraftigt minskad resandeinförsel och lägre försäljning på restauranger, säger Björn Trolldal, alkoholforskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i en kommentar.

Resandeinförseln av alkohol minskade under fjolåret 64 procent, räknat i ren alkohol. Och även insmugglad alkohol har nära halverats, -44 procent, jämfört med året före.

Den oregistrerade delen av totalkonsumtionen (smuggling, resandeinförsäljning, hemtillverkning) har minskat sin andel med 46 procent, och utgjorde ifjol bara 12 procent. Den enda där som ökat är alkoholköp via internet som ökat från cirka en till två procent.

Samtidigt som den registrerade delen av konsumtionen (från Systembolaget, restauranger och folköl i matbutiker) stod för 88 procent.

Totalt visar CAN:s nya summering att alkoholkonsumtionen minskade ifjol med sex procent eller omräknat till cirka 8,5 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre.


Ur CAN:s PM.


Systembolaget har alltså stärkt
sin ställning under pandemin.

Foto: Systembolaget/ CDC

Försäljningen på detaljhandelsmonopolet ökade kraftigt under 2020, +11 procent. Och står som inköpskälla för hela 76 procent av totala alkoholkonsumtionen i landet.

Och dess popularitet har fortsatt öka även 2021, försäljningen ökade första kvartalet 2021 med +13 procent, jämfört med samma period ifjol.

Många dricker mer hemma när restauranger är stängda och färre utlandsresor kan göras. Men en enkät i höstas gjorde av Norstat på uppdrag av Systembolaget visade att de flesta svenskar inte ändrat sina dryckesvanor särskilt mycket under pandemin. Det är snarare fler som anger att de minskat sin konsumtion, exempelvis yngre, än ökat den.

CAN har sedan millennieskiftet följt svenskarnas alkoholvanor och inköpskällor. Dels via 18 000 telefonintervjuer per år, dels genom säljstatistik från systembutiker, krogar och livsmedelsaffärer. Då officiell säljstatistik från de två senare inte varit tillgänglig än, utan har skattats, så är rapporten preliminär. Först i september publiceras en rapport med definitiva uppgifter.

Annonser