”Stäng Systembolaget under krisen”

Systembolaget har ökat sin alkoholförsäljning tio procent i mars. Det är dags att begränsa tillgången på alkohol och stänga landets systembutiker under corona-pandemin ”som en solidaritetshandling med alla barn och unga som far illa i hemmet när samhället stänger ner”, anser Ungdomens nykterhetsförbund.

Smittrisken för covid-19 gör att gymnasieskolor övergått till distansundervisning, fler jobbar hemifrån och uppmanas undvika resor och hålla sig hemma.

Jane Segerblom och Filip Nyman. Foto: UNF

”I Sverige lever 320 000 barn med en eller fler föräldrar med ett riskbruk av alkohol och för många är skolan den enda trygga platsen i tillvaron. Innan fler barn tvingas stanna hemma på grund utav viruset måste därför Systembolaget stängas”, skriver UNF:s två ordföranden Jane Segerblom och Filip Nyman i en debattartikel i Dagens Arena.

UNF anser att Sverige borde följa Grönland som i helgen stängde ner all alkoholförsäljning över 2,25 volymprocent för att minska risken för våld i hemmet.

– Det finns en risk för både barn och kvinnor att fara illa om alkohol dricks mer under krisen. Systemet bör stängas ner en tid och alkohol även begränsas på restauranger och barer, men dit är det få som går just nu, säger Filip Nyman till Drugnews.

• Hur länge bör Systembolaget stängas, tycker du?
– Det beror ju främst på smittspridningen, men så länge som folk tvingas vara hemma. Det bör finnas en exitplan där avvägningar görs innan man kan öppna – men först när skolor och arbetsplatser drar igång igen.

• Men ni vill väl att alkohol inte får säljas över huvud taget?
– Vårt ultimata mål är ju att ingen ska dricka och riskera skadas av alkohol och vill därför på sikt stoppa försäljning. Men det dröjer nog och det är bättre att det säljs på Systemet än i privata matbutiker, svarar Filip Nyman som nu sköter sitt UNF-uppdrag och möten via internet från bostaden i Vällingby.

Även Blekinge Läns Nykterhetsförbund går ut och vill stänga alla systembutiker i länet under krisen – det skulle dessutom gynna alla delar av samhället, enligt paraplyorganisationen för nykterhetsrörelsen.
Dessutom kan alkohol negativt påverka immunförsvaret.

Men några planer att stänga alla systembutiker i landet har inte det statliga monopolet än. I Stockholm och på Gotland öppnas butikerna lite senare på vardagar, först vid 12, men främst på grund av personalbrist.

Lennart Agén. Foto: Foto: Magnus Fond

– Nej, vi har inte fått något påbud från Socialdepartementet i den riktningen, som representerar vår ägare staten, att stänga ner, säger Systembolagets presschef Lennart Agén till Drugnews.

De tre första veckorna i mars såldes nära tio procent mer alkohol i systembutikerna jämfört med ifjol. Men någon ökad totalkonsumtion tror inte Systembolaget det pekar på.
– Folk köper någon flaska vin eller öl extra. Men det är inte någon form av en bunkringseffekt vi ser. Att Systembolagets försäljning ökar i den här omfattningen har med stor sannolikhet en stark koppling till att andra inköpskanaler begränsats när gränser stängts, resande minskat och det är färre gäster på barer, säger han.

Kommuner har möjlighet att tillfälligt besluta om stängning av lokala systembutiker, exempelvis inför storhelger som Valborg och Skärtorsdagen i Strömstad när extremt många kunder strömmar till och det kan bli rörigt. Men enligt Agén är det inte aktuellt i år att stänga.

• Har då Systembolaget ett ansvar om risk ökar för att barn ska fara illa om de vuxna dricker mer hemma?
– Ja, som alla vuxna har vi och alla vuxna alltid ett ansvar utifrån barnets bästa, men inte bara nu utan alla dagar, alltid, säger Lennart Agén.

Förutom att justera öppettiderna i några områden, så har Systembolaget under coronakrisen även ökat kontroll över hygien i butikerna och ska sätta upp plexiglas vid kassorna för att öka trygghet för kunder och personal. Systembolaget har också beslutat att bolagsstämman i slutet av april blir digital och ska strömmas via länk.

Inte heller finska Alko, norska Vinmonopolet eller isländska Vinbudin har ännu stängt ner.

Annonser