Alkoholdöd drabbar mer lågutbildade

När alkoholdrickandet ökar i samhället så blir de relaterade dödsfallen fler. Men ökningen av alkoholrelaterade dödsfall blir inte lika stor i befolkningen, utan drabbar de med lägre utbildningsnivå hårdast, visar en ny studie från Stockholms universitet.

I studien jämförde forskarna alkoholrelaterad dödlighet i samband med att drickande ökar i samhället. Detta utifrån Systembolagets försäljning varje kvartal under mätperioden 1992 – 2017 och alkoholkonsumtionen per invånare över 15 år. (Under perioden varierade konsumtionen mellan 6,3 och 71, liter ren alkohol per capita).

 Två kategorier av dödsfall i tre olika befolkningsgrupper utifrån utbildningsnivå undersöktes.

Professor Thor Norström.

– Mönstret är tydligt, den alkoholrelaterade dödligheten ökar betydligt mer i gruppen med lägre utbildningsnivå än i den med högre utbildning när den totala alkoholkonsumtionen ökar, säger Thor Norström, professor emeritus i sociologi vid Institutet för social forskning (Sofi) på Stockholms universitet, i en kommentar.

De två typer dödsfall som ingick i studien var dels alkoholspecifika dödsfall (där alkohol varit direkt eller indirekt orsak), och dels s.k. våldsam död (ex olyckor, mord, självmord mm).

Resultaten visade att alkoholspecifika dödsfall var nära 14 gånger högre hos gruppen med låg utbildningsnivå, jämfört med gruppen med hög utbildning – även om alkoholkonsumtionen ökade lika i alla grupper. Även våldsamma dödsfall var klart vanligare i gruppen med lägre utbildning.

En tänkbar förklaring kunde varit att konsumtionen ökade mer i gruppen med lägre utbildningsnivå, men en uppföljande studie visade att drickandet ökade ganska lika i alla tre grupperna.

Istället tror forskarna att skillnaderna kan förklaras av att de med låg utbildning har fler hälsoriskfaktorer.
– Tidigare studier har visat att exempelvis rökning är vanligare bland personer med lägre utbildningsnivå, och det förstärker troligen den skadliga effekten av alkohol. Så det är en mycket tänkbar förklaring, säger forskaren Thor Norström.

• Fotnot: Studien ”
The link between per capita alcohol consumption and alcohol‐related harm in educational groups” (Norström, T. and Landberg, J. (2020) har publicerats i Drug and Alcohol Review.

Annonser