Barn som far illa extra utsatta i pandemin

Barn till föräldrar som dricker för mycket alkohol riskerar bli särskilt utsatta under corona-krisen. Varannan vuxen vet inte hur de ska prata med ett barn som far illa av en närståendes alkoholproblem, visar en ny Sifo-enkät. /”Barndom utan baksmälla” har tagit fram en guide med konkreta råd för få fler vuxna att agera.

Initiativet – där Systembolaget, IQ och barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och Childhood ingår – har låtit Sifo via webben intervjuat cirka 2000 personer i åldrarna 20-79 år under mars månad i år.

Magnus Jägerskog. Foto: Fredrik Hjerling

– Undersökningen visar att alltför många vuxna inte vet hur de ska prata och bemöta ett barn som de känner oro för och inte heller på vilket sätt de ska agera när ett barn far illa. Det är allvarligt, det är varje vuxens ansvar att se och agera vid oro för ett barn, och det ansvaret måste varje vuxen ta, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Barnens rätt i samhället, i en kommentar.

Enligt en tidigare studie av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, så har vart femte barn (cirka 430 000 barn) under uppväxten någon gång haft en förälder med alkoholproblem. Och 15 procent (320 000 barn) har påverkats negativt av en förälders drickande. För dessa tusentals barn kan covid-19 och ett annorlunda samhälle som är mindre nåbart riskera att förvärra deras situation, enligt Barndom utan baksmälla.

Den nya enkäten visar att varannan vuxen inte vet hur de ska börja prata med barn som far illa av vårdnadshavares drickande. Och var tredje uppger att de under senaste året sett vuxna som återkommande druckit för mycket och samtidigt bott tillsammans med unga under 18 år. Av dessa personer agerade dock inte 35 procent alls – vanligast för att man inte visste hur bemöta eller stödja barnet.

34 procent uppgav att de inte visste var de kunde hitta information som stöd för att kunna hjälpa dessa utsatta barn.

Nära åtta av tio av deltagarna i undersökningen tycker det behövs mer kunskap till allmänheten om hur vuxna kan stödja barn till vårdnadshavare som dricker för mycket. Och av de som själva haft föräldrar med alkohol så svarade tre av fyra att de önskat att det funnit någon vuxen som hade agerat.

Nu har Barndom utan baksmälla tagit fram en guide med konkreta råd, (pdf-fil, 8 sidor).

– Undersökningen pekar på en stor osäkerhet hos vuxna, man vill inte göra fel och detta leder i många fall till att man inte agerar alls. Vi vill ändra på det genom att bland annat sprida guiden ”Avgörande ögonblick som ger enkla, men konkreta råd till vuxna hur de kan agera. För att vuxnas drickande aldrig ska bli barns problem måste vi bli fler som ser och agerar, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

Ny guide

Fem tips på hur du kan agera vid misstanke om att ett barn far illa:
1)
Var den som gör något.Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen.

2) Du behöver inte lösa allt på en gång. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.

3) Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen.

4) Gör barnet delaktigt. Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs.

5) Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad genom att bara vara du – en vuxen att lita på.

• Källa: Barndom utan baksmälla.se

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser