Systembolaget sålde mindre 2022

Systembolagets försäljningsuppgång under corona-pandemin bröts ifjol och den statliga alkoholjätten sålde mindre både fjärde kvartalet och under helåret 2022 (-3,2 procent), men ändå mer än före pandemin.


Även om alkoholtrycket var högt inför jul och nyår, så sjönk detaljhandelsmonopolets försäljning med -1,6 procent fjärde kvartalet ifjol, jämfört med samma period 2021.
För helåret 2022, så landade försäljningsminskningen på -3,2 procent.

Intäkterna sjönk med 2,5 procent till drygt 37,1 miljarder kronor. Men Systembolaget framhåller att kundnöjdheten är fortsatt hög (index 80,7) och att försäljningsvolymerna (som minskade 3,2 proc ifjol till 558,4 miljoner liter) ändå ökade 15,8 procent, jämfört med 2019. Alltså före pandemin – under restriktionerna ökade statliga monopolet försäljningen betydligt.

Systembolagets rörelseresultat för koncernen ifjol blev 349 miljoner kronor, en sänkning med 21 procent jämfört med 2021.

– Vårt minskade resultat beror främst på en mindre försäljningsvolym och en engångskostnad för en omorganisation på huvudkontoret. Underliggande resultat, exklusive engångskostnaden, ligger helt i linje med föregående år. Vi ser en avtagande effekt för avskaffade pandemirestriktioner, men numera också ett lägre snittköp, säger Merlin Poljak, ekonomidirektör på Systembolaget, i ett pressmeddelande.

En omorganisation på huvudkontoret har inletts för att ”framtidssäkra” monopolet som kan leda till att över 100 tjänster försvinner och väntas frigöra 200 miljoner kronor, men som uppges inte ska påverka systembutiker och depåer.

• Systembolagets bokslutskommuniké för 2022.

Annonser