Corona: alkohol försämrar immunförsvaret

Hög alkoholkonsumtion försämrar immunförsvaret och ökar risken för smittspridning och att bli sjuk i Covid-19. Det framgår av en ny rapport om ”Alkohol och coronapandemin”.

Rapporten är sammanställd av sju internationellt ledande alkoholforskare under ledning av amerikanen Harold Holder. Det är gruppens åttonde rapport om alkoholrelaterade problem sedan 2013.

Den nya är en specialrapport som tagits fram under coronapandemin och sammanställt flera olika studier visar att alkohol ökar risken för smittspridning och försämrar individers immunförsvar.

Frida Dangardt och Sven Andréasson, två av rapportförfattarna. Foto: Drugnews

– Myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion, säger en av forskarna bakom rapporten Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm.

Det gäller särskilt äldre personer, överviktiga, diabetiker, rökare och personer med luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer.

Men också friska personer med ganska låg alkoholkonsumtion utsätter sig för risker under pandemin.
– Alkoholen ökar även spridningen av coronaviruset genom att sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid högre konsumtion. Det påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO, i en kommentar.

Per-Olof Svensson. Foto: Josefina Svensson

IOGT-NTO är en av initiativtagarna till rapporten och en annan är Blå Bandsrörelsen.
– Med denna forskningsrapport vill vi lyfta vikten av att se alkoholen som en viktig del i kampen mot coronapandemin. Det har tidigare varit märkligt tyst om detta från myndighetshåll. Sent kom beslut om att begränsa alkoholservering på kvällstid, säger Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare, till Drugnews.

Rapporten ”Alkoholen och coronapandemin” (pdf-fil, 48 sidor) presenterades i tisdags (webbträff 54 minuter via Youtube) , men redan i december berättade professor Sven Andréasson och Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, om huvudlinjerna vid ett seminarie på Alkoholpolitiskt Forum.

Om hur alkoholkonsumtion ökar risken för inflammationer, att vita blodkroppar och T-celler blir färre, försämrar produktion av antikroppar och att det kan bli en ”cytokinstorm i kroppen”, visade Frida Dangardt. Och kroppens läkning försämras av alkohol – en orsak till att allt fler sjukhus kräver en alkoholfri period för personer som ska opereras.

ur Alkoholrapporten

Men även beteende påverkas av alkohol – exempelvis minskar hämningar och många har svårare att hålla social distans redan vid mindre mängder. Även skötsel av hygien och hantera ansiktsskydd kan påverkas.

I rapporten nämns även hur våld och olyckor riskerar öka vid drickande vilket kan anstränga en redan arbetstyngd sjukvård under pandemin. Men även om hur isolering i hemmen ökar stress och risk för bråk om mer alkohol konsumeras.

I Sverige minskade alkoholkonsumtionen cirka sju procent i våras, under mars och april. Trots att Systembolaget sålde mer, så balanserades det av såväl en minskad resandeinförsel av alkohol och färre besök på krogar och restauranger.

Det är en utveckling som flera länder haft – även om nedstängningar och restriktioner skiftat. En studie i Europa om alkoholkonsumtionen under pandemin i 22 länder – med över 40 000 personer som tillfrågades – visade på en liknande nedgång.
– Samtliga länder utom Storbritannien hade en minskad alkoholkonsumtion under perioden, berättade Sven Andréasson.

Att alkoholintag och våld verkar ha ökat i flera hem under pandemin har socialtjänsten i flera svenska kommuner larmat om under fjolåret. En rapport om situationen i EU, när länder begränsat invånarnas möjlighet att lämna hemmet, citeras i nya rapporten. ”Till exempel beskriver en rapport att ambulansutryckningar har ökat med 60 procent inom EU och att samtalen till hjälplinjer för våldsutsatta har femdubblats.”

WHO rekommenderade tidigt att människor under pandemin bör avstå eller kraftigt dra ner på alkoholdrickande – för att såväl minska smittspridning som att inte försämra sitt immunförsvar och hälsan. Men även för att minska utsatthet för kvinnor och barn.

Några länder stoppade alkoholförsäljningen, men Sverige dröjde länge med uttalade restriktioner. Folkhälsomyndigheten tog inte upp hälsorisken av alkohol på de många pressträffarna. Först i november införde regeringen när smittläget försämrades i landet förbud för alkoholservering på barer och krogar, först från klockan 22:00 och senare efter 20:00, vilket fortfarande gäller.

Alkoholforskarna noterar i nya rapporten hur alkoholtillverkare runt världen lyft fram sina donationer av ren alkohol för tillverka handsprit. Men att industrin samtidigt lobbar för liberalare regler, för exempelvis hemleveranser, att se alkoholdrycker som en ”samhällsviktig verksamhet” och undergräva existerande försäljningsregler.

”Sammanfattningsvis har alkoholindustrins lobbyister arbetat energiskt över hela världen under coronapandemin för att forma debatten om alkoholens roll i samhället, främja avreglering av alkoholmarknaden i stor skala och, som slutligt mål, påverka politiken”, skriver forskarna som tror det kan bli svårt att återställa liberaliseringar när väl pandemin är över.

Foto: Drugnews

Rapportförfattarna rekommenderar regeringar och beslutsfattare att behålla regleringar av alkohol, begränsa tillgänglighet (upprätthålla ålderskontroll, tillstånd och öppettider, vara restriktiv till take-away och hemleverans) och överväga införa minimipriser och högre skatter.

• Enskilda individer rekommenderas att dricka mindre och undvika konsumtion över lågrisknivåer ”i alla lägen” och berusningsdrickande ”i synnerhet”. Betänk att hög alkoholkonsumtion påverkar immunförsvaret och troligen kan öka risken för att infekteras av virus, påverka sjukdomens svårighetsgrad, tillfrisknande och långsiktiga konsekvenser. Särskilt under folkhälsokriser kan ”konsumenter överväga att ytterligare minska sin konsumtion…” för minska risken att drabbas av alkoholrelaterade problem med hälsan.

Annonser