Fler gymnasieelever spelar om pengar

[UPPDAT ] Andelen gymnasieelever i årskurs två som spelat om pengar har ökat. Även användande av vitt snus fortsätter öka – trots att båda har en åldersgräns på 18 år. Det visar CAN:s nationella skolundersökning om elevers ANDTS-vanor som släpptes i måndags.


Enkäter om skolelevers drogvanor har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gjort sedan 1971 – världens längsta serie i sitt slag. I år har man frågat drygt 10 000 elever i årskurs 9 på högstadiet och gymnasiets år 2 om deras erfarenhet av alkohol, narkotika och tobak. Men innehåller även frågor om doping och spel.

Årets undersökning visar att antalet gymnasieelever som spelar om pengar ökat kraftigt. Bland pojkarna har 40 procent spelat senaste året, jämfört med 27 procent år 2019. Även fler gymnasietjejer spelar, en ökning från fyra procent till tolv procent samma period.

Bland högstadieelever är det mer stabilt, cirka 22 procent av pojkarna i nian har spelat om pengar senaste åren och nio procent av flickorna.

Niklas Wykman, finansmarknadsminister. Foto: Regeringskansliet

Det handlar främst om online-spel med satsningar på sport och hästar, men också pokerspel. Grupptryck, att gängen uppmuntrar varandra, är några gymnasieelevers tankar kring spelande, som SVT talat med.

Reaktionen från ansvarig minister om spel är tydlig:
– Unga människor under 18 år ska inte kunna spela med pengar, den siffran ska ligga på noll, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) till SVT.

Men även användning av s.k. vitt snus har ökat. 13 procent av eleverna i nian och 24 procent av gymnasieleverna i årskurs två uppger att de använt det lömska snuset (som innehåller nikotin som vanligt snus) under de senaste 30 dagarna.

VITT SNUS Foto: A Non Smoking Generation

Och det är uppenbarligen lätt att få tag i trots restriktioner gjorts.
– Vi kan se att ungas användning av vitt snus fortsätter att öka även i år, trots att en åldersgräns infördes i augusti 2022 – men andelen som använder har fortsatt öka ändå, säger Sir Thor, utredare på CAN och huvudredaktör för årets rapport, som presenterades i måndags.

Siri Thor, utredare på CAN. Foto: Drugnews

• Drugnews: Varför, tror du?
– Det är lite överraskande att konsumtionen inte minskat sedan åldersgränsen infördes. Men vitt snus har blivit populärt bland unga och det kan ta ett tag innan lagen blir känd. Sedan är det ju så att kompisar ofta ger till varandra, det vet vi från hur snus och cigaretter sprids bland unga, svarar Siri Thor.

Skolundersökningen visar även att alkohol och tobaksrökning nått en historiskt låg nivå, men den sjunkande trenden för alkohol bland unga har stannat av och vejping har blivit mer populärt än att röka.
I år uppgav 39 procent av eleverna i nian och 70 procent av de på gymnasiet att de druckit alkohol senaste tolv månaderna. Vanligt rapporterade problem i samband med alkohol är förstörda kläder, gräl mellan de unga eller ha blivit filmade i kränkande sammanhang.

När det gäller narkotika så svarar sju procent i nian och 15 procent på gymnasiet att de använt narkotika någon gång. Tidigare har det varit en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor i att använda narkotika, men i år är nivåerna ganska lika.

Vanligast illegala drog brukar vara cannabis. Men om vi även tar inkluderar användning av ej läkarförskriven narkotikaklassade läkemedel, så ökar andelen som någon gång prövat narkotika till hela 14 procent (istället för 7 procent) för eleverna i nian, och till 21 procent för gymnasieeleverna, (istället för 15 procent).

Narkotikaerfarenhet bland eleverna i nian har legat på ungefär samma låga nivå senaste 20 åren, men det har skett en viss ökning av hur ofta de använder droger.
Bland skolelever som använder narkotika så är det ungefär en tiondel som konsumerar mest, ett liknande mönster märks även bland vuxna, enligt CAN:s rapport.

Missbruk av lustgas har ökat senare år och CAN införde frågor om det först ifjol. I år svarade 4 procent av eleverna på högstadiet och 10 procent på gymnasiet att de använt lustgas i russyfte senaste året.
När det gäller erfarenheter av doping så är det fortsatt lågt, under 1 procent av eleverna uppger att de använt anabola androgena steroider (AAS) någon gång.

Sammantaget kan man – trots några undantag – över tid se en minskad användning av flera substanser bland skolelever, enligt undersökningen, och även konstatera att färre gör sådana debuter före 14 års ålder (se graf nedan).

– När det handlar om att skjuta upp debutåldern, som har varit ett mål, så går det åt rätt håll. Så det är positivt. Flera faktorer spelar in i minskningen, men mycket beror på att vi har haft färre tidiga alkoholdebutanter, säger Siri Thor till Drugnews.

Internationella trender, ökad föräldrakontroll, mer hälsomedvetna ungdomar, nya sätt att socialt umgås är några teorier bakom minskningen.

Några kommentarer:

Mojtaba Ghodsi, vd IQ. Foto: Fredrik Hjerling

Mojtaba Ghodsi, vd på IQ, fristående dotterföretag till Systembolaget, om att färre trenden att unga dricker mindre alkohol håller i sig, men att var femte niondeklassare och gymnasieelev blivit fotad i en pinsam situation eller hamnat i gräl när det druckit alkohol:
– Det är positivt att unga dricker mindre alkohol, samtidigt ser vi att minskningen planar ut och att det fortfarande är många unga som får problem när de druckit alkohol. Så arbetet med smartare alkoholval bland unga är fortfarande väldigt viktigt, säger Mojtaba Ghodsi i en kommentar.

Helen Stjerna, A Non Smoking Generation. Foto: Drugnews

Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, om att vitt snus och e-cigaretter ökar trots att åldersgräns för tobaksfria produkter införts:
– Tobaksindustrin är otroligt aggressiv och expanderar just nu. Vi ser nya ställen öppnas som säljer mängder av vitt snus, e-cigaretter och andra produkter. Vita snuset ligger som plockgodis i långa rader och butiksägarna struntar i den reglering vi nu har. Våra unga medarbetare som varit ute och testat uppmuntras att handla, erbjuds rabatter och ingen frågar efter legg, säger hon till Drugnews.

Helen Stjerna tycker att regeringen måste skärpa lagstiftningen ytterligare – ”den nuvarande lagen blev en tummetott” och vitt snus säljs alltför billigt. Vitt snus och e-cigaretter bör regleras som tobak, och även påläggas tobaksskatt.
– Annars växer en ny generation nikotinister upp som använder tobaksbolagens produkter, tillägger hon.

• Fotnot: Rapporten CAN:s nationella skolundersökning 2023, (pdf-fil, 72 sidor).

Annonser