Ökat spel på nätkasino under pandemin

Under pandemin har spelande minskat på flera fysiska spelformer, men ökat på nätkasino och vadhållning. För de med problematiskt spelande tidigare, arbetslösa och personer som fått fritidsaktiviteter inställda syns ökade spelproblem, visar en ny rapport.

Det är Folkhälsomyndigheten som fått i uppdrag att följa hur covid-19-pandemin och restriktioner påverkat utvecklingen av problemspelande och nu lämnat en rapport till regeringen. Drygt 4 000 personer har frågats ut om sitt spelande under pandemin och det jämförs med en liknande enkät två år tidigare.

Generellt har inga större förändringar på befolkningsnivå skett, däremot ökade problemen 20 procent hos de som redan före pandemin hade spelproblem och hos fyra procent hos arbetslösa. Även de som fått sina fritidsaktiviteter inställda märktes ökat spelande.

– Den sammantagna bilden är att pandemin drabbar grupper som har spelproblem eller riskerar problem med spel om pengar. Vi ser bland annat att spelandet på nätkasinon ökar och stödföreningar rapporterar om att personer återfaller i spelande, säger utredaren Ulla Romild i ett pressmeddelande.

Under pandemin har tillgång på en rad spelformer minskat till följd av smittskyddsåtgärder, exempelvis kasinon, sportevenemang och spel på lokaler har ställts in. Dessutom har tillfälliga regler införts på spelmarknaden med insättningsgräns, begränsad speltid och maxbelopp för bonusar.

Ändå blev total omsättningen på reglerade spelmarknaden oförändrad ifjol. Och för nätkasinon och vadhållning ökade omsättningen med åtta procent jämfört med 2019, störst var ökningen sista kvartalet ifjol (+13 proc.).

Andelen personer med problemspelande verkar ha ökat mellan 2018 och 2020 från 1,2 till 1,8 procent. Även om statistiken inte är säkerställd (signifikant).

– Pandemin har inneburit en ökning av permitteringar, arbetslöshet och social isolering. Allt detta är riskfaktorer för att utveckla spelproblem, säger Ulla Romild.

Antalet självavstängningar via Spelpaus.se ökade under 2020 och hjälpsökningar till stödlinjer, som minskade förra våren, ökade igen under hösten.

Hur pandemin – som inte är över – påverkar spelande i Sverige bör fortsätta undersökas även framöver. Det behövs även åtgärder för att förebygga och minska spelproblem i riskgrupper, enligt rapporten.

• Rapporten Fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till spridningen av covid-19, (pdf-fil, 38 sidor).

Tema: Spelproblem

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen.
Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.
”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”
Bild: Skärmdump från Svenska Spel

Läs mer

Annonser