Ny nätbehandling för cannabis och spel

Nu ska det gå att få vård för missbruk av alkohol, cannabis eller spel via webben i heal landet. Egenanmälan görs via 1177 Vårdguiden och Beroendecentrum Stockholm guidar vidare.

Avsikten är att det ska bli lättare nå de som tvekar att söka vård idag. Webbaserad behandling finns sedan ifjol redan för alkohol och nu byggs det ut till personer som har problem med cannabis och spelproblem.

– Vi vill sänka tröskeln för att söka hjälp för dessa. Det finns fortfarande stort stigma kring dessa frågor och då är det extra viktigt att vägen till stöd och vård är så enkel som möjligt, berättar Kerstin Annerborn, enhetschef för eStöd på Beroendecentrum Stockholm, till Drugnews.

Behandlingen nås via 1177 Vårdguiden eller nätet. De som vill söka hjälp ska ha fyllt 18 år, vara bosatta i landet, kunna läsa och skriva på svenska. Och kunna avsätta två tre timmar per vecka.

Först måste man dock identifiera sig via e-legitimation (typ Bank-id, Freja eID) vid sin egenanmälan före ett första möte med en läkare, fysiskt eller via webbkamera.

– Efter en bedömning så får patienten sedan aktivt stöd via nätet av en behandlare, ofta en psykolog. Studier visar att effekten varit bättre för de som är motiverade och vana att skriva och kommunicera via nätet, som ju många yngre är, berättar Annerborn.

Nätbehandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) för de med spelberoende och mer kombinerad KBT och motiverande samtal (MI) för de som söker för alkohol- eller cannabisproblem. Det kan handla om att läsa, se filmer och göra övningar som patienter skickar iväg till behandlaren och får respons på.

Behandlingen är tänkt som komplement till andra vårdformer och nå fler på ett smidigt sätt – genom att utnyttja digital teknik, vara mer lättillgängligt med kortare väntetider och att patienterna kan fortsätta arbeta på tider och platser som passar dem.

• Vad har ni för väntetider för patienter med oro kring alkohol, cannabis eller spel som vill ha nätbehandling?

– En till två veckor ungefär, men fler har redan börjat höra av sig när det nu blir känt. Så småningom ska vi även att börja samarbeta mer med andra regioner runt landet, svarar Kerstin Annerborn.

Men nätbaserad behandling kanske inte passar alla. Den som föredrar fysiska möten (även om det går att knyta en ”allians” även på nätet med en behandlare), eller har en mer komplex sjukdomsbild kan behöva annan hjälp

För de som är osäkra, vill vara anonyma, men ändå få rådgivning, så finns andra alternativ.

Droghjälpen, som även drivs av Beroendecentrum Stockholm, är en anonym stödtjänst om läkemedel och droger, som går nå via nätet och telefon (020-91 91 91).
Alkoholhjälpen har nätbaserat stöd och Alkohollinjen, som även nås via telefon (020-84 44 48).

• Om spelproblem om pengar finns Stödlinjen (som drivs av Centrum för psykiatriforskning). Webb  eller telefon 020-819 100.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser