Fördomsfullt om kvinnors drickande

STOCKHOLM De alkoholpolitiska handlingsplaner och propositioner som lagts fram i Sverige under de senaste decennierna är fördomsfulla. Kvinnor skildras mer som offer i relation till alkohol, medan män dricker – för att de är män, menar två forskare i en ny antologi.

Maria Abrahamson och Karin Heimdahl, forskare vid Sorad (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms Universitet), har undersökt könsperspektiven i sådana officiella dokument åren 1965 till 2011, i kapitlet “Kvinnor dricker för att de mår dåligt. Män dricker för att de är män“.

Trots att män står för merparten av konsumtionen och alkoholens skadeverkningar, så skildras kvinnors drickande som mer problematiskt.

– Under 1970-talet betraktades kvinnor som en förminskad kopia av män. Men från 1994 utmålades alla kvinnor som drack som psykiskt sårbara. Från 2001 var det de unga kvinnorna som problematiserades och 2007 fokuserades det kring gravida.
– Men männen är hela perioden osynliggjorda och som det verkar problemlösa, säger Maria Abrahamson och Karin Heimdahl till Drugnews.

Män ses ofta som aktiva aktörer som använder alkohol för att förstärka sitt liv. Medan kvinnor däremot ofta ses som offer – i början av de granskade perioderna hålls kvinnors mer försiktiga dryckesmönster fram som en förebild, men med farhågor att kvinnor så småningom skulle komma att dricka som män. Senare betraktas hon mer som en problemfylld och osjälvständig person som använder alkohol för att fly från problem, enligt forskarna.

De olika periodernas perspektiv på kvinnor och män och alkohol har även påverkat utformningen av informationskampanjer och behandlingsinsatser och även diskussioner om tvångsvård av gravida.

• Har fördomar försvårat att nå kvinnor med förebyggande alkoholinformation?
– Nej, vi tror inte det. Frågan man bör ställa sig är snarare varför så stor del av informationen/preventionen är riktad mot flickor och kvinnor då de bara dricker 30 procent av den totala konsumtionen, och män dricker resten, säger de.

Avsnittet ingår i nya antologin “Samhället, alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner och dilemman“, (Stockholms universitets förlag, 253 sidor) med 13 forskare på Sorad som nyligen presenterades på ett seminarium. Boken har ett samhällsvetenskapligt perspektiv – i stället för ett vanligare medicinskt – och reser frågor hur man kan betrakta alkoholens roll i samhället.

Författarna vill stimulera till samtal om olika dilemman, såsom äldres ökade alkoholkonsumtion och gränsdragningar mellan tvång och självbestämmande i vården. Andra rubriker i boken är exempelvis “Sjukdom, dålig moral, livsstil. Om definitioner och förklaringar av missbruk“; Ungdomar och alkohol: vad förebygger vi?”; och “Alkohol som alibi för våldtäkt?“

Etiketter:

Annonser