Folkhälsomyndigheten får anslag för nikotinkontroll

Folkhälsomyndigheten får ett extra anslag på drygt 4 miljoner kronor redan 2022 för att hantera den ökade kontrollen av tobaksfria nikotinprodukter som riksdagen beslutat om.

Enligt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter får Folkhälsomyndigheten ansvar för tillsyn vid försäljning på andra ställen än fysiska butiker, till exempel via internet, i automater eller annan distansförsäljning.  FHM har också ansvar för tillsyn av kraven på produktanmälan, produktkrav, rapporteringsskyldighet, produktkontroll, innehållsdeklaration, hälsovarning och övrig märkning följs.

Folkhälsomyndigheten ska även utöva tillsyn över kraven på anmälan om försäljning och egenkontroll när ett företag inte är fast etablerat i Sverige.

De 4,4 miljonerna under 2022 ska bland annat användas för att ta fram en teknisk lösning för att kunna ta emot och hantera produktanmälningar för tobaksfria nikotinprodukter.

Annonser