Fler nyktra Stockholmsungdomar

Färre dricker alkohol och färre har utsatts för våld. Den som tar del av Stockholms stads undersökning riktad till elever i grundskolans år 9 och år 2 på gymnasiet möter en i huvudsak positiv bild.

– För att fortsätta den positiva utvecklingen måste vi hålla fast vid, prioritera och intensifiera det förebyggande arbetet, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L) i en kommentar

De senaste två decennierna har andelen ungdomar som inte dricker alkohol ökat kraftigt och fördubblats för elever i årskurs 9 och nästan tredubblats för elever i år 2 på gymnasiet. År 2002 var det en av tio pojkar i gymnasiets andra årskurs som inte drack alkohol, nu 20 år senare är det nästan fyra av tio. 63 procent av elever i grundskolans årskurs 9 anger att de inte dricker alkohol.

När det gäller narkotika märks inga större förändringar mellan åren. Runt tio procent av eleverna i årskurs 9 och 25 procent av eleverna på gymnasiet har provat narkotika. Det ör högre än genomsnittet i Sverige. Sett ur ett internationellt perspektiv är det mer ovanligt att ha testat narkotika i Sverige jämfört med övriga Europa.

I undersökningen frågar man också om eleverna utsatts för våld. Även hör syns en trend där en allt större andel uppger att de inte utsatts för våld det senaste året. Ungefär 9 av 10 elever uppger att inte utsatts för våld. Över tid är det framför allt pojkarna i gymnasiets år 2 som utsätts för våld i mindre utsträckning.

• Fotnot: läs hela rapporten Stockholmsenkäten (pdf).

Annonser