England: Fler dör med cannabis i kroppen

LONDON. Det är mycket sällsynt att någon dör av cannabisförgiftning. Däremot ökar antalet indirekta dödsfall i England där drogen finns med, exempelvis vid olyckor, självmord, hjärtproblem och överdoser av andra preparat. Det visar en studie som analyserat över 3 450 dödsfall där cannabinoider förekommit.


Studien (”Can cannabis kill?…”) har publicerats i Journal of Psychopharmacology.[i]

Amir Englund. Foto: Drugnews

Forskargruppen, där bland annat den svenska forskaren Amir Englund ingår, kommer från Kings College i London och från toxikologiska enheten vid sjukhuset Royal Infirmary i Leicester. De har analyserat alla 3 455 dödsfall där cannabinoider förekommer i dödsfallsregistret National Programme on Substance Abuse Deaths (NPSAD) från 1997 fram till idag.

Cannabis är den vanligaste illegala drogen
i världen. I England och Wales, som den här undersökningen omfattar, har bruket ökat sedan 2015, men inte om man går ytterligare tio år tillbaka i tiden. Bland 16-59-åringar har andelen som använt drogen senaste året legat på 7-8 procent sedan 2006.[ii] (I Sverige har som jämförelse cirka 3 procent i åldersgruppen 15-84 år använt cannabis senaste året).

Från 7 till 18 procent
Mellan 1998 och 2011 förekom spår i kroppen av cannabis i 7 procent av alla narkotikarelaterade dödsfall i England. I genomsnitt 110 dödsfall med cannabis per år. År 2020 registrerades 350 dödsfall där cannabis fanns med, vilket utgjorde hela 18 procent av alla som dött med narkotika i kroppen det året.

Antal döda direkt efter cannabisanvändning var mycket sällsynt, bara 136 personer under hela perioden. Av dessa avled 84 i traumatiska olyckor, varav knappt hälften var trafikolyckor. De flesta (47 av de 84) avled genom självmord, (fall från hög höjd och hängning). Resten av dem som dog direkt efter cannabisanvändning hade framför allt drabbats av akuta hjärtåkommor. Bara ett enda fall akut cannabisförgiftning återfanns i det engelska dödsfallsregistret.

Forskare påpekar att det finns klara bevis för ett samband mellan cannabisanvändning och graden av depression och självmordstankar.[iii]

Det finns också växande bevis för ett samband mellan cannabis och depressioner. Kroniska cannabisanvändare har högre förekomst av depressioner.[iv]  De största riskerna löper de som börjar använda cannabis tidigt i livet.[v]

Den ökade faran för dödliga hjärtkomplikationer bland cannabisrökare är belagda i tidigare forskning. Bland annat en studie som visar att den närmaste timmen efter cannabisintag innebär förhöjd risk för hjärtinfarkter och att mortaliteten i hjärtinfarkt ökar med stigande cannabiskonsumtion. [vi]

Flera droger inblandade
I 96 procent av de 3 455 dödsfallen där cannabis förekom, fanns minst ytterligare en drog med i kroppen. Vanligaste dödsorsaken bland dessa var överdos, 74 procent. Hjärtkomplikationer förekom i 4 procent av dödsfallen.

Forskarna konstaterar att den kraftiga ökningen av de cannabisrelaterade dödsfallen inte motsvaras av en lika stor konsumtionsökning. En del av förklaringen kan vara högre halt av det rusgivande ämnet THC, men också att fler använder de mer dödliga substanserna tillsammans med cannabis.

Slutsatsen av studien är att dödsfall på grund av cannabisförgiftning är försumbar. Cannabis kan dock visa sig vara dödlig när det finns risk för traumatisk fysisk skada eller hos individer med hjärtsjukdomar.

Dessa indirekta skador kräver noggranna överväganden och ytterligare studier behövs för att bättre belysa den roll cannabis spelar i narkotikarelaterad dödlighet.

Forskarna påpekar också att det är svårt att genom rättsmedicinska undersökningar, där man mäter förekomsten av cannabinoider, kunna avgöra hur det har påverkat dödsfallet.

• Fotnoter: [i] Kirsten L. Rock, Amir Englund et al (2022) Can cannabis kill? Characteristics of deaths following cannabis use in England (1998–2020). Journal of Psychopharmacology, 10 augusti 2022.

[ii] United Kingdom drug situation 2019: Focal Point annual report – GOV.UK (www.gov.uk)

[iii] Herrman, H, Patel, V, Kieling, C (2022) Time for united action on depression: A Lancet-World Psychiatric Association Commission. Lancet 399: 957–1022.

[iv] Lev-Ran, S, Roerecke, M, Le Foll, B, et al. (2014) The association between cannabis use and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies – PubMed (nih.gov), Psychol Med 44: 797–810.

[v] Gobbi, G, Atkin, T, Zytynski, T, et al. (2019) Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood: A Systematic Review and Meta-analysis | Adolescent Medicine | JAMA Psychiatry | JAMA Network, 76: 426–434.

[vi] Desbois, AC, Cacoub, P (2013)  Cannabis-associated arterial disease – PubMed (nih.gov). Ann Vasc Surg 27: 996–1005.

Etiketter:

Annonser