Metastudie: cannabis tredubblar våldsrisk

MONTREAL Personer som regelbundet röker cannabis är nära tre gånger mer benägna att vara våldsamma jämfört med andra. Det visar en genomgång i Kanada av studier med nära 300 000 tonåringar och unga vuxna.

Cannabis – världens mest använda illegala drog – påstås av många göra brukaren lugn och mer avslappnad. Men en ny stor metaanalys publicerad i American Journal of Psychiatry. visar att det inte riktigt stämmer.

Forskare på Montreal University har gått genom 30 olika studier, som totalt omfattade 296 815 tonåringar och unga vuxna. 26 av studierna visade tendenser till att användare oftare tar till fysiskt våld. Det handlar om såväl att hjärnan förändras av drogen som kan försvåra kontroll av humöret, som att missbrukare kan drabbas av abstinenssymtom som gör dem irriterade och våldsbenägna.

Enligt metastudien så riskerar cannabisrökare använda våld drygt två gånger (2,15 gånger) oftare än de om inte använder drogen och bland de som regelbundet röker mycket cannabis, så var risken nära tre gånger (2,81 gånger) högre att använda våld.
Skillnader var signifikanta även sedan hänsyn hade tagits till bland annat socioekonomiska faktorer och annan substansanvändning, rapporterar Mail on Sunday och Accent.

Sir Robin Murray, professor i psykiatri och ledande expert på neurologisk påverkan av drogen, menar att koppling mellan cannabisbruk och våldsanvändning är ”ett förbisett område”.

– Det här är ingen överraskning för oss som följer den vetenskapliga litteraturen eller möter patienter med omfattande cannabisbruk. Men det kan nog förvåna många som tror att cannabis är en chillout (avslappnande) antivåldsdrog, säger han till Mail on Sunday.

Forskarna tror att cannabis i ungdomen kan orsaka förändringar i neurala strukturer i hjärnan som är förknippade med hämning och sensationssökande och därigenom ”begränsa förmågan till självbehärskning för agera våldsamt och öka risken att utveckla antisociala beteenden i vuxen ålder”.

Fred Nyberg, professor emeritus i farmakologisk beroendeforskning och verksam vid U-Fold, Uppsala Universitet, finner nya studien intressant:

Professor Fred Nyberg. Foto: Mikael Wallerstedt

– Det är en omfattande studie – en meta-analys – som bekräftar vad som rapporterats i tidigare undersökningar. Vi vet att THC påverkar områden i hjärnan som associeras med aggressivt beteende vid frekvent användning. Dessutom kan cannabis-abstinens skapa irritation och aggression. Det finns även rapporterat att drogen kan öka aggression hos användare mot partnern i ett förhållande. Finns all anledning att uppmärksamma det som denna studie pekar på, uppger han för Drugnews.

Annonser