Kategoriarkiv: Forskning

USA: fler röker på, färre får behandling

|

Drogvaneundersökningar i USA visar en stigande trend för den vanligaste narkotikan marijuana. Dock inte hos den yngsta åldersgruppen. / Pelle Olsson rapporterar om senaste drogforskningen.

Ungdomsforskare får stipendium

|

Pia Kvillemo, medicine doktor och forskare på STAD om besökare på mottagningar för utsatta unga, har fått årets Bertil Göransson-stipendium för alkoholforskare.

Droganvändning leder sällan till tonårsbrott

|

Kriminalitet verkar vara större primär riskfaktor för droganvändning än det motsatta. En ny studie från Göteborgs universitet visar att tonåringar som prövat alkohol eller andra droger löper en mycket liten risk att det ska leda till kriminellt beteende, vilket dock tidigare forskning hävdat.

Hjärnan åldras av cannabis och alkohol

|

En stor amerikansk studie av bilder från över 30 000 människors hjärnor visar att exempelvis schizofreni, användning av cannabis och alkohol påverkar och accelererar hjärnans åldrande.

Även måttligt drickande ökar stroke-risk

|

LONDON Flera länders rekommenderade gräns till riskabelt drickande är för högt satt. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som stroke ökar betydligt även vid ganska låg konsumtion, över sju glas i veckan. Det visar en studie med 600 000 personer.

Alkohol i unga år ökar risk för leverskada

|

Även mindre mängder alkohol regelbundet i sena tonåren ökar risken för leversjukdomar senare i livet. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och pekar på att dagens gränser för ”säker konsumtion” kan behöva ses över.

Längre tid med opioidmedicin ökar beroenderisk

|

BOSTON Det är snarare tiden med opiatläkemedel som smärtlindrare efter operation som ökar risken för beroende än styrkan av doseringen. Det slutsatsen dras i en amerikansk studie med över en miljon patienter, viktig kunskap mot bakgrund av den pågående opioidkrisen i USA.

Gen påverkar nikotinberoende

|

DURAM Ett forskarteam har identifierat en DNA-variant av en gen vanlig bland européer och afrikaner som visat sig öka risken för att utveckla nikotinberoende, bli storrökare och få lungcancer.

Få bevis cannabis är dundermedicin

|

WASHINGTON Trots ökad användning av cannabis i medicinskt syfte i flera länder, så är den vetenskapliga evidensen svag. Det visar två metastudier om drogens osäkra effekter vid smärta och posttraumatisk stress. Alarmerande brist på högkvalitativa data, menar de amerikanska forskarna.

Ökad risk för snusare få diabetes

|

Snusare löper ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes. En dosa per dag ökar risken med hela 70 procent, visar en stor svensk studie.