Medicinsk cannabis kan ge skadligt bruk eller beroende 

SEATTLE. Två av tio som använder cannabis i medicinskt syfte minst varje månad får diagnosen CUD, skadligt bruk eller beroende. Det är lika hög andel som hos dem som enbart använder i berusningssyfte. Den senare gruppen får dock allvarligare symtom. Det visar en studie från primärvården i delstaten Washington i USA.

D et är ett forskarlaget från University of Washington i Seattle, med Gwen T. Lapham, docent i folkhälsa, som första namn, har undersökt förekomsten av cannabis use disorder, CUD, bland patienter inom primärvården som använder cannabis in en delstat där drogen är legaliserad. Man har också tittat på om cannabisproblemen skiljer sig åt beroende på varför man använder.[1]

Lapham och hennes medarbetare konstaterar att både medicinsk och icke medicinskt bruk ökar med friare försäljningen av cannabis.[2] Även cannabisproblemen mätt i antal diagnosticerade fall av CUD, ökar på grund av legaliseringen. [3] Det har vi även rapporterat om på Drugnews .

Prevalensen av CUD bland patienter inom primärvården som använder cannabis är emellertid okänt i delstater som legaliserat drogen, skriver forskarna. Av det skälet har de beräknat hur många som utvecklat ett skadligt bruk eller beroende i Washington, en delstat som legaliserade redan 2014, och hur allvarligt det allvarligt detta beroende är.

Patienter från primärvården

Studien bygger på enkätundersökningar som ingick i en stor hälsoundersökning i delstaten. Av 108 950 patienter som screenades för cannabis mellan mars och september 2019, gjorde man ett slumpvist urval av 5 000 patienter utifrån ras, etnicitet och hur ofta de använde. 1 688 av dessa kom att ingå i studien, varav 1 463 rapporterade användning under de senaste 30 dagarna.

Av cannabiskonsumenterna uppgav 42,4 procent att de använde enbart i medicinska syften, 25,1 procent använde enbart i russyfte, och 32,5 procent använde både medicinskt och icke medicinsk.

Förekomsten av CUD var 21,3 procent och den andelen var lika i alla tre grupperna av cannabisanvändare. När man däremot undersökta allvarlighetsgraden av CUD blev det skillnader.

Sammantaget hade 6,5 procent moderata till allvarliga cannabisproblem. Här räknade man antalet symtom från 2 till 11, där 4 eller fler symtom klassificeras som moderata eller allvarliga problem. I gruppen som enbart uppgav medicinsk användning var det bara 1,3 procent så hade så många CUD-symtom. Nöjesbrukarna låg på 7,2 procent och blandgruppen 7,5 procent.

”Resultaten understryker betydelsen av att bedöma cannabisanvändning och symtom på cannabisproblem eller beroende hos patienter inom sjukvården”, skriver forskarna i sin sammanfattning av studien.

• Fotnot: Toppfoto av alpacannabis.com/
• Referenser:
[1] Lapham et al (2023). Prevalence of Cannabis Use Disorder and Reasons for Use Among Adults in a US State Where Recreational Cannabis Use Is Legal. JAMA Netw Open. 2023;6(8)

[2]  Britannica Procon.org (2022). State-by-state recreational marijuana laws.  

[3] Bland annat: Hasin et al.(2017).  US adult illicit cannabis use, cannabis use disorder, and medical marijuana laws: 1991-1992 to 2012-2013.  JAMA Psychiatry. 2017;74(6):579-588. 

 

Annonser