Arkiv

Starkare cannabis, många fler diagnoser

Forskning | |

Cannabisrelaterade diagnoser har ökat kraftigt i sjukvården i Sverige, särskilt bland yngre. Drogen kan även kopplas till större risk för annan droganvändning, ångest och depression, enligt en doktorsavhandling på Karolinska Institutet.

Cannabisdiagnoser ökar i Stockholms län

Nyheter | |

Andelen unga vuxna i Stockholms län som fått en cannabisrelaterad diagnos har fördubblats mellan 2006 till 2019, enligt ny studie. ”Men mörkertalet bedöms vara stort”, uppger en av rapportförfattarna Rosaria Galanti för Drugnews.

”Medicinsk marijuana” ökar beroenderisken

Forskning | |

BOSTON En ny amerikansk studie har undersökt effekt av behandling med cannabis och inneha särskilda ”medicinsk marijuana”-kort. Forskningsrapporten visar ingen effekt mot bland annat smärta och depressioner. Däremot fick nära tre gånger så många i patientgruppen beroendeproblem.

Tyskland legaliserar redan i sommar?

Nyheter | |

BERLIN Tysklands hälsominister Karl Lauterbach i nya trepartiregeringen uppger oväntat att han vill påskynda en legalisering av cannabis och få med det redan i sommarens lagstiftningsarbete.

Kanada: fler självmord efter legaliseringen

Forskning | |

SAINT JOHN En ny kanadensisk studie i provinsen New Brunswick visar att antalet personer som begått självmord med cannabinoider i kroppen ökade efter legaliseringen av cannabis. Frågan om det finns ett orsakssamband är dock fortfarande oklart.

Läkarorganisation varnar för cannabisskador

Nyheter | |

KANSAS CITY. ”Lär av historiska misstag – hur tobakens hälsorisker doldes i det längsta, upprepa dem inte med marijuana”. En ny organisation, IASIC, med internationella experter och läkare har bildats för att sprida vetenskapliga fakta om cannabis och motverka negativa effekter för folkhälsan av kommersialisering av drogen.

Federalt cannabisförbud stoppar takodling i New York

Utblick | |

NEW YORK Takodling av cannabis planeras på kommunala bostäder, samtidigt finns illegala marknader kvar i New York. I mars 2021 beslutade delstaten att legalisera cannabis. Förändringar sker nu på flera områden, men federala förbudet sinkar takodlingar.

Flera unga vuxna stöder cannabis-förbudet

Nyheter | |

I en ny forskningsstudie har unga vuxna i Stockholms län djupintervjuats om cannabis. De efterlyser mer nyanserade budskap om drogen och upplever stigma i kontakt med vården. Men flera av dem – även de som själva brukar – anser att cannabisförbudet bidrar till att färre använder drogen.

Hollands legaliserings-försök försenas

Nyheter | |

HAAG Ett planerat fyraårsförsök att legalisera cannabis hela kedjan odling-transport-försäljning i tio kommuner i Nederländerna (Holland) har försenats igen efter flera problem. Det var tänkt inledas 2020, men har nu fördröjts till tidigast andra kvartalet 2023.