Amerikanska pensionärer ny riskgrupp för cannabis

SAN DIEGO Antalet personer i Kalifornien över 65 år som uppsöker sjukhusens akutmottagningar på grund av marijuana ökar kraftigt. Det visar en studie från amerikanska äldreforskare vid University of California i San Diego.


Studien publiceras i Journal of American Geriatrics Society[i], men presenterades muntligt redan vid amerikanska geriatrikers nationella konferens ifjol.

Tidigare var det mest unga upp till 20-25 år som använde cannabis, men det håller långsamt på att ske en förskjutning uppåt i åldrarna. Några har tagit med sina vanor upp i åren, men fler äldre har även senare i livet börjat att använda drogen.

I USA ligger användningen under den senaste månaden runt elva procent (för 12 år och äldre). Här har bruket nått ända upp i pensionsåldern. En av orsakerna till ökningen bland äldre är den påstådda medicinska nyttan vid kroniska sjukdomssymtom. Det har i sin tur medfört att allt fler amerikanska pensionärer hamnar på akuten för att få hjälp med cannabisrelaterade problem.
Åtminstone visar en ny studie från Kalifornien att där skett en mycket kraftig ökning av akutbesöken.

Forskargruppen har använt delstatens hälsodata, gjort en trendanalys av besöken på alla akutsjukhus, och sett en succesiv ökning av cannabisrelaterade diagnoskoder på akutmottagningarna för alla åldersgrupper, men mest för 65 åringar och äldre. De cannabisrelaterade akutbesöken i den åldersgruppen i Kalifornien ökade från 20,7 per 100 000 besök år 2005 till 395 år 2019. Den senare siffran innebär drygt 12 000 besök under det året. (Det är en ökning med 1 804 procent!).

Vid undersökning av olika undergrupper såg man särskilt stor ökning av cannabisrelaterade akutbesök bland den svarta befolkningen, i åldrarna 65 till 74, för personer utan sjukförsäkring och fler äldre män än kvinnor, samt äldre med många sjukdomar.

Författarna menar att resultaten är mycket oroande eftersom äldre personer har högre risk för de negativa effekterna av marijuanaanvändning på grund av åldrande, medicinering och andra sjukdomar.

Därför bör även de åldersgrupperna utbildas om skadorna och alltid tillfrågas om sin marijuanaanvändning vid sjukhusbesök.

I Sverige har prevalensen för 16 till 84-åringar som använt senaste året ökat marginellt från 1,6  till 2,5 procent  mellan 2006 och 2022. Drogen är fortfarande vanligast bland unga 16 -29 år, men bland skolelever har konsumtionen länge legat på ungefär samma nivå sedan minst 20 år tillbaka i tiden.[2] Däremot blir cannabis något vanligare bland unga vuxna och åldersgruppen över 29 år, fast från en mycket låg nivå.[3]

• Referenser:  [1]  Benjamin Han et al (2023). Trends in emergency department visits associated with cannabis use among older adults in California, 2005-2019. Journal of the American Geriatrics Society.
[2] CAN:s nationella skolundersökning 2022. Sidan 25.  CAN:s nationella skolundersökning 2022 – CAN
[3] Folkhälsomyndigheten. Narkotika – statistik inom området folkhälsa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Etiketter:

Annonser