Fler psykoser efter kommersialiserad cannabis

OTTAWA. Ännu en forskningsrapport om effekterna av cannabislegalisering visar att fler kan drabbas av psykoser. Studien gäller Kanada där drogen tilläts 2018, men det var först när den kommersialiserades i mars 2020 som antalet cannabisutlösta psykoser på sjukhusens akutmottagningar ökade.

Studien är publicerad i Molecular Psychiatry där hälsodata från provinsen Ontario har använts.[1]

Att fler personer drabbas av psykiska störningar är ett av många befarade folkhälsoproblem med cannabislegaliseringen. Tidigare studier under ledning av den australiensiska forskaren Wayne Hall har visat att den risken finns, men ännu inte är till fullo bevisad. [2] [3] Det finns också flera studier som visar att högre THC-halt i cannabis, vilket delvis kan bero med kommersialisering, ökar risken för psykoser.[4]

Ny studie från Ontario
I den här nya studien från provinsen Ontario i Kanada, med 14,3 miljoner invånare, har man undersökt förändringar i antalet akutbesök för cannabisinducerad psykos. Forskargruppen med epidemiologen David T Myran vid Ottawa Hospital Research Institute som första namn, använde hälsoadministrativa data som även innehåller orsaken till alla akutbesök i provinsen.

För att ta reda på om antalet cannabispsykoser ökade eller minskade delade man in datainsamlingen i tre perioder; 1) före legalisering (januari 2014 – september 2018); 2) legalisering med begränsningar (oktober 2018 – februari 2020); och 3) kommersialisering av försäljningen (mars 2020 – september 2021).

Forskargruppen särskilde olika undergrupper efter ålder och kön. Som kontroll räknade man även psykoser utlösta av kokain och metamfetamin.

Det noterades 6 300 akutbesök för cannabisinducerad psykos under hela perioden. Den begränsade legaliseringsperioden efter 2018 gav inte fler psykoser jämfört med före legaliseringen. Däremot medförde kommersialiseringen av cannabis i mars 2020 en omedelbar ökning av antalet psykoser på akutmottagningarna.

För alla åldrar blev dessa akuta tillstånd 30 procent fler och höll sig på samma antal per månad under hela undersökningsperioden. Ökningen skedde mest i åldrarna 19-24 år där den var 63 procent.

Den yngre gruppen, 15-18 år, som inte fick köpa cannabis lagligt, hade ett minskat antal cannabispsykoser. Frekvensen av akutbesök på grund av kokain eller metamfetamin ändrades inte av legaliseringen av cannabis.

”Detta tyder på att legalisering med butiks- och produktbegränsningar inte ökar akutbesök för cannabis-inducerad psykos. Däremot kan kommersialisering av drogen öka antalet cannabis-inducerade psykoser”, skriver forskarna.

Myrans forskargrupp påpekar vikten av förebyggande åtgärder i regioner och länder som överväger legalisering.

Referenser: [1] Myran et al (2023). Association between non-medical cannabis legalization and emergency department visits for cannabis-induced psychosis. / Molecular Psychiatry. Juli 2023.

[2] Murray & Hall (2020). Will Legalization and Commercialization of Cannabis Use Increase the Incidence and Prevalence of Psychosis? /JAMA Psych. 2020;77:777–8.  – PubMed (nih.gov)

[3] Hall et al (2019). Public health implications of legalising the production and sale of cannabis for medicinal and recreational use. Lancet. 2019;394:1580–90.

[4]  Hasan et al (2020). Cannabis use and psychosis: a review of reviews. /Eur Arch Psychiatry Clin Neuroscience2020 Jun;27 – PubMed (nih.gov)

Annonser