Alkohol vanligt vid svår smärta

ONTARIO Många med kronisk smärta söker desperat efter hjälp. Något vissa läkemedelsföretag utnyttjar genom att lura patienterna överkonsumera opioider. Vilket i sin tur fått cannabisindustrin att propagera för ”medicinsk cannabis” som alternativ. Kanske hakar snart alkoholbranschen på. En ny studie med nordamerikaner visar att flera försöker döva svår smärta med alkohol.

När överdoserna av opioider i USA ökade lanserade cannabisindustrin sin lösning: använd vår drog istället så kommer dödstalen att minska. De nådde katastrofala 80.000 under 2021, av totalt 107 000 narkotikarelaterade dödsfall.[1]

Påståendena från cannabislobbyn har hörsammats. I till exempel delstater som New York och Illinois har lagarna kring medicinsk marijuana ändrats så att det nu blir tillåtet att använda cannabis istället för förskrivna opioider som alternativ smärtlindring. (ABC News [2] Smärta är också den överlägset vanligaste orsaken till att använda så kallad medicinsk cannabis. 

Studier om cannabis och opioider
Flera vetenskapliga studier visar dock att cannabis inte kommer att ersätta de giftiga opioiderna och dessutom generera nya problem. I den amerikanska vetenskapsakademins stora sammanställning av cannabisforskningen från 2017 konstateras: ”Cannabisanvändning ökar sannolikt risken för att utveckla ett drogberoende utöver cannabisberoende.” [3]

Senare forskning visar att de delstater i USA som godkänt cannabis i medicinska syften inte har inte mindre användning av opioider jämfört med de delstater där cannabis är helt förbjuden. (Se tidigare Drugnews-artikel Cannabis minskar inte opioder för smärtlindring).

En annan forskningsrapport har utgått från narkomanvården i New York, publicerad 2021. Den visar att bruket av smärtstillande opioider till och med ökar hos cannabisanvändare.[4]

Och i november 2023 kom ännu en studie med liknande resultat. Huvudförfattare är Dr Jack Wilson vid University of Sydney, Australien. Den visar att heroinberende personer inte minskar sin användning om de också börjar använda cannabis.

Wilsons forskargrupp följt över 600 patienter med heroinberoende, både de som ingick i en behandling och de som inte gjorde det. Försökspersonerna tillfrågades om sin heroinanvändning och användning av andra droger inklusive läkarförskrivna opioider.

Till skillnad mot tidigare studier som enbart tittat på sambandet på kort tid mellan cannabis och opioider följde man försökspersonerna under en 20-årsperiod. Forskarna fann, inte överraskande, att cannabis var vanligt bland de heroinberoende.
Det fanns emellertid inget varaktigt samband mellan de två drogerna och inget bevis att cannabis reducerar långtidsanvändning av opioider.[5]

Ny studie om smärthantering
Det forskas mycket om all slags smärta och smärtbehandling, men förvånandevärt lite är känt om hur folk hanterar smärta förutom med läkemedel, och hur sådana strategier hänger ihop med individuella skillnader och nationaliteter.

Det är utgångspunkten för en grupp internationella forskare i en studie publicerad i september 2023. Forskargruppen kommer från universitet i Kanada, USA, Israel och Skottland med kanadensiskan Anna Zajacova som förstanamn. Hon är professor i sociologi vid Western University i London, Ontario.[6]

Hennes grupp har använt svaren i en online-enkät “Recovery and Resilience”  (tillfrisknande och återhämtning)  där 2 041 vuxna amerikaner  och 2 072 vuxna kanadensare  som fått svara på frågan hur de hanterar smärta. Deltagarna fick välja mellan tio olika metoder: läkemedel, träning, sjukgymnastik, alkohol med mera. Det fanns också en öppen fråga att lägga till om de använde annat som smärtlindring. Svaren analyserades sedan enligt olika statistiska metoder.

Den vanligaste metoden var receptfria läkemedel som 54,6 procent angav. Därefter kom ”att stå ut med smärtan” (41,4 procent), följt av träning/att röra på sig (39,5 proc.). Sedan: att vila i sängen (27,8 proc.), receptbelagda läkemedel (24,2 proc.), olika typer av dieter eller kosttillskott (13,2 proc.), alternativa mediciner (12.5 proc.), sjukgymnastik (11,4 proc.)), inte göra något alls (10,5 proc.), samt 5,8 procent använde alkohol för smärtlindring.

Cannabis ingick inte i den förutbestämda listan, utan fick läggas till av försökspersonerna. Bara 1,2 procent av alla använde cannabis som smärtlindring. I genomsnitt angav deltagarna 2,6 olika metoder.

Skillnaden mellan USA och Kanada var över lag små. Ett undantag var alkohol som användes dubbelt så ofta bland amerikaner, åtta procent jämfört med kanadensare (fyra proc.).

Användningen av alkohol blev också högre ju värre smärtproblematik deltagarna angav. För gruppen med den värsta smärtan använde hela 20,7 procent alkohol vid sidan om receptfria läkemedel (82,5 proc.) och receptbelagda mediciner (51,1 proc.).
Även de andra smärtlindrande metoderna användes i höga andelar.

Prof Anna Zajacova. Foto: Western University, Ontario

• Drugnews: Hur många i den värsta smärtgruppen använde cannabis?
– Cannabis var inte bland de alternativ som vi listade för respondenterna. Det var bara med i det öppna svaret. Där nämndes den av de flesta (cirka 50 av 150), men vi kunde inte analysera de fria svaren i de olika kategorierna av smärta, svarar studiens huvudförfattare Anna Zajacova direkt.

Hon fortsätter:
–Men i en kommande undersökning lägger vi till cannabis på listan över behandlingsalternativ och hoppas få en mer heltäckande bild av dess användbarhet bland personer med smärta.

Det betyder att andelen som använder cannabis som smärtlindring troligen kommer att vara betydligt högre när den ingår i den förutbestämda listan i en kommande studie som Zajacovas forskningsgrupp arbetar med.

Intressant så här långt är ändå att enskilda personers strategier för smärtbehandling är så olika. Vi påminns också om att även om vissa substanser har smärtstillande egenskaper kan de samtidigt göra mer skada än nytta.

Referenser: [1] Drug Overdose Deaths | Drug Overdose | CDC Injury Center
[2] Khushali Jhaveri, ABC News nov-2023, Cannabis use does not reduce long-term heroin use, study finds – ABC News (go.com)
[3]  The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommend ations for Research | The National Academies Press(January 2017). Engineering and Medicine. Front Matter

[4] Gorfinkel et al (2021)  Is Cannabis being used as a substitute for non-medical opioids by adults with problem substance use in the United States?  A within-person analysis ,  Addiction. Maj 2021.  – PubMed (nih.gov)
[5] Wilson et al (2023). The Long-Term Relationship Between Cannabis and Heroin Use: An 18- to 20-year Follow-Up of the Australian Treatment Outcome Study (ATOS). Am J Psychiatry. Nov 29:ap  PubMed (nih.gov)
[6] Anna Zajacova et al (2023) Self-reported pain treatment practices among U.S. and Canadian adults: Findings from a population survey, Innovation in Aging.

Annonser