USA: cannabis vanlig orsak till akutvårdsbesök

WASHINGTON DC Cannabis är vanligare än alkohol som orsak till att barn och unga i USA kommer till sjukhusens akutmottagningar. När andra substanser är huvudorsak till akutbesöken är även cannabis vanligt förekommande, visar ny stor studie.


Tidigare studier i Kanada och USA har visat att antalet små barn, men även ungdomar och vuxna. som uppsökt akutmottagningar med cannabisrelaterade förgiftningar har ökat sedan cannabis legaliserats och särskilt efter att ät- och drickbara cannabisprodukter tillåtits.[i]

I en ny studie från Samhsa, en avdelning av USA:s hälsodepartement, med data från 141 529 alkohol- och narkotikarelaterade besök ifjol på akutmottagningar på 52 amerikanska sjukhus har en analys gjorts av vilka substanser som varit aktuella och ålder, kön och etnisk bakgrund på patienterna.[ii] Män stod för en något högre andel av akutbesöken än kvinnor (54 procent, respektive 46 proc).

Resultaten är preliminära och handlar nationella beräkningar för de fem vanligaste drogsubstanser vid akutbesök (alkohol, cannabis, opioder, methamfetamin och kokain).

Antalet besök relaterade till olika substanser påverkas av både utbredning av användningen och substansernas egenskaper.

Inte oväntat är andelen alkoholrelaterade akutbesök störst då utbredningen av alkohol i befolkningen är störst och att alkohol också är en skadlig substans. Att andelen opioid- och metamfetaminrelaterade besök är relativt högt, trots att användningen i befolkningen är begränsad, förklaras av substansernas skadlighet.

Trots att marijuana i cannabisindustrins marknadsföring och reklam ofta framställs som en harmlös drog med positiva hälsoeffekter leder marijuanaanvändning ändå till ett betydande antal besök på akutmottagningar

En närmare analys av ålder vid akutbesök visar att andelen patienter under 18 år och unga vuxna 18-25 år är betydligt högre för cannabis än för alkohol. Cannabis får allvarligare konsekvenser för unga.

 

I studien lyfts fram att patienter i åldrarna 18 till 25 hade den näst högsta andelen akuta sjukhusbesök relaterade till marijuana (26,80 proc.) och fentanyl (16,90 proc.).

Av studien framgår även att cannabis är vanligt förekommande i samband med användning av andra substanser.
Vid alkoholrelaterade akutbesök har även cannabis förekommit i 30,6 procent av fallen, vid metamfetaminrelaterade besök 23,9 procent, kokainrelaterade 28,6 procent, fentanyl-relaterade 14,5 procent och vid heroinrelaterade akutbesök 9 procent av fallen.


• Fotnoter:
[i] https://drugnews.se/2022/01/10/fler-barn-i-kanada-forgiftade-av-cannabis/
[ii] SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, enhet under USA:s hälsodepartement. Rapporten “Preliminary Findings from drug-related Emergenecy Department Visists, 2021”. (pdf-fil, 43 sidor).

Etiketter:

Annonser