Fler barn i Kanada förgiftade av cannabis

OTTAWA En ny studie från Ontario i Kanada visar att antalet barn som förgiftats av cannabis och tvingats besöka akutmottagning ökade nio gånger efter legaliseringen av cannabis i oktober 2018. Särskilt efter att lättillgängliga ät- och drickbara drogprodukter lanserats.


Studien Unintentional Pediatric Cannabis Exposures After Legalization of Recreational Cannabis in Canada som publiceras i Jama i januari 2022 har gjorts av forskare vid Ottawa Hospital Research Institut, University of Toronto och Canadian Centre on Substance Use and Addiction.[i]

I studien som undersökte antalet akutbesök av barn för cannabisförgiftning jämfördes tre perioder: Tiden före legaliseringen, det första året efter legaliseringen då endast vanlig cannabis fanns tillgänglig och perioden efter 16 december 2019 då nya och olika typer av ät- och drickbara cannabisprodukter, så kallade edibles, tilläts. En begränsning i studien är att det saknas data över om den cannabis som använts kommit från legala eller illegala källor och det är enligt forskarna möjligt att även illegal cannabis kan ha bidragit till ökningen av antalet akutbesök.

De nya reglerna tillåter tre typer av produkter. Det är ät- och drickbara produkter som godis, chokladkakor, bakelser, mat och olika typer av drycker spetsade med cannabis, det är cannabisextrakt och koncentrat att inta oralt eller för inandning och det är hudvårdsprodukter.

Sammanlagt analyserades 2,35 miljoner barn i åldrarna 0-9 år som av någon anledning besökt en akutmottagning under perioden 1 januari 2016 till 31 mars 2020 och där de besök som var relaterade till cannabisförgiftning identifierades.

Studien visar att en ökning skedde redan i samband med legaliseringen men framför allt sedan nya ätbara produkter tilläts att säljas. Staplarna i grafen indikerar introduktionen och försäljningen av ätbara produkter.

Graf från Ottawa-studien

Forskarna drar slutsatsen att den främsta orsaken till ökningen av förgiftningar och akutbesök är introduktionen av kommersiellt producerade ätbara cannabisprodukter på marknaden.

Under denna period har cannabisanvändningen ökat i Kanada vilket också medfört att barn i ökad utsträckning exponeras för cannabis i hemmet när föräldrar och anhöriga köper hem och förvarar drogen där. Med legaliseringen har också tillgängligheten ökat genom en snabb etablering och utbyggnad av cannabisbutiker och onlineförsäljning.[ii]

Av undersökningen Canadian Cannabis Survey 2021[iii] framgår att av personer som använt cannabis de senaste 12 månaderna var det vanligaste sättet att förvara cannabisprodukter i hemmet i olåsta skåp och lådor (36%) följt av barnsäkra lådor (28%), låsta lådor (20%) öppna hyllor eller bord (17%). Detta betyder att 53 procent uppger att de förvarar cannabisprodukter i hemmet lätt åtkomligt för barn.

Utvecklingen i Kanada efter legaliseringen är likartad med den som skett i de delstater i USA som legaliserat cannabis. Även där har antalet samtal till giftinformationen och besök på akutmottagningar ökat sedan barn exponerats för cannabis i hemmet. En amerikansk studie visar samma bild där just ät- och drickbara cannabisprodukter är vanligast i de fall där barn under 10 år förgiftas och uppsöker sjukvård.[iv]

Ett bättre skydd för barn och unga har varit och är ett viktigt argument i kampanjerna för legalisering. Med åldersgränser, kontroll av produkter, märkning, produktinformation och skyddande förpackningar ska barn och unga skyddas.

Data och studier visar nu på en annan verklighet. Användningen ökar och normaliseras, nya ät- och drickbara produkter utvecklas, tillgängligheten ökar.

Fler gravida och ammande kvinnor använder cannabis, fler barn exponeras för cannabis huvudsakligen i hemmet och fler barn tvingas uppsöka akutvård sedan de exponerats för cannabis.

• Fotnoter: [1] Myran, Daniel T., et al. 2021, Jama. Unintentional Pediatric Cannabis Exposures After Legalization of Recreational Cannabis in Canada.

[ii] Myran, Daniel T, et al. 2021. How has access to legal cannabis changed over time? An analysis of the cannabis retail market in Canada 2 years following the legalisation of recreational cannabis.

[iii] Canadian Cannabis Survey 2021. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/research-data/canadian-cannabis-survey-2021-summary.html

[iv] Dilley, Julia A. et al. 2021. Trends and Characteristics of Manufactured Cannabis Product and Cannabis Plant Product Exposures Reported to US Poison Control Centers, Jama 2017-2019.

Annonser